Kajetan Gantar, prevajalec

Akademik Kajetan Gantar, profesor in klasični filolog svetovnega ugleda, eden ključnih slovenskih intelektualcev svoje generacije, avtor treh avtobiografskih knjig (Utrinki ugaslih sanj, Zasilni pristanek, Penelopin prt), se v slovensko kulturno zgodovino zapisuje z izjemnim prevajalskim opusom in sodi med naše najpomembnejše, med tiste, ki si niso le požrtvovalno naložili posredniške in razlagalske naloge, temveč jim je bilo dano to nalogo opravljati z umetniškim čutom, s posluhom za slogovne razpone in odtenke izvirnih besedil, predvsem pa z neomajno jezikovno samozavestjo, z vero v izrazno moč slovenščine.

Prispevek Kajetana Gantarja k slovenskemu poznavanju antične književnosti in filozofije seže od prevodov Homerja (izbor iz Odiseje), Hezioda (Teogonija, Dela in dnevi), Pindarja, Sapfo, Ajshila (Uklenjeni Prometej, Peržani) do Sofokla (Antigona, Kralj Ojdip, Elektra), Evripida (Ifigenija v Avlidi), Aristotela (Poetika, Nikomahova etika), Teofrasta, Teokrita (Idile), Plutarha, Prokopija, Plavta (Hišni strah, Komedija o loncu), Terencija, Katula, Propercija, Horacija, Ovidija (izbor iz Metamorfoz), Psevdo-Longina (O vzvišenem).

Mirko Cuderman, dirigent, muzikolog, organizator, duhovnik

Dr. Mirko Cuderman je s svojim poustvarjalnim, muzikološkim, pedagoškim in organizacijskim delom temeljno zaznamoval slovensko (zborovsko) glasbo zadnjih desetletij. Po študiju teologije in duhovniškem posvečenju je na Dunaju zaključil še študij cerkvene glasbe ter muzikologije. Leta 1968 je ustanovil sloviti zbor Consortium musicum, ki se je oblikoval v enega najvidnejših pevskih ansamblov pri nas. Kot eden redkih pri nas se je posvečal tudi izvedbam večjih najzahtevnejših vokalno-inštrumentalnih del ter sodeloval z najrazličnejšimi priznanimi dirigenti in orkestri. Leta 1984 je prevzel vodenje Komornega zbora RTV, leta 1991 pa je bil glavni pobudnik za ustanovitev Slovenskega komornega zbora, našega edinega tovrstnega poklicnega sestava (danes Zbor Slovenske filharmonije). Umetniško ga je vodil in bil njegov programski direktor vse do upokojitve leta 2009. Posebnega pomena je bilo snemanje slovenske zborovske ustvarjalnosti v dveh monumentalnih antologijah. V zbirki Musica sacra Slovenica je na 33 ploščah zajet pregled slovenske duhovne zborovske glasbe (to zbirko je delno posnel že s Consortium musicum), v zbirki Slovenska zborovska glasba pa na 55 ploščah izbor slovenske posvetne zborovske glasbe. Dr. Cuderman je uspešno vodil tudi Slovenski oktet (2000–2008).