»Bartog je danes profesionalno vodeno podjetje ter ponosni član skupine, ki je vodilna v regiji,« pove generalni direktor Sašo Šimec, ki je direktorski položaj v družbi prevzel januarja. »S pridružitvijo smo kot skupina še večji in imamo boljše pogajalsko izhodišče pri nabavi, pa tudi veliko več možnosti in priložnosti, kar se tiče sinergij pri stroških, v dobavni verigi, izmenjavi izkušenj in znanj znotraj skupine, modernizaciji procesov… Predvsem se prednosti poznajo pri širini asortimaja, novih programih, kot so orodja in servisna oprema, industrijski segment, polnilnice za električna vozila in še več. Ko pogledamo z vidika ponudbe izdelkov, je bil Bartog v preteklosti poznan kot vodilni ponudnik avtomobilskih pnevmatik v Sloveniji, Tokić pa se je razvijal kot vodilni ponudnik avtomobilskih delov na Hrvaškem. Imeli smo veliko presekov na trgih, kar pomeni velik sinergijski potencial. Tokiću se je tako odprl dodatni trg za avtomobilske dele v Sloveniji, Bartogu pa trg pnevmatik na Hrvaškem.«

Vlaganja skoraj pet milijonov evrov

Skupina Tokić je lani v razvoj vložila okoli 13 milijonov evrov, vlaganja v Bartogu pa so dosegla skoraj 5 milijonov evrov. Kupili so prvo lastniško poslovalnico Bartoga v Novi Gorici, hkrati so jih še deset obnovili ter zaradi tega zaposlili več kot 70 novih sodelavcev. Poleg poslovalnic so vlagali še v distribucijo, IT in širitev portfelja izdelkov. »Letos in v naslednjih letih bomo več vlagali v tehnologijo, distribucijsko mrežo, logistično infrastrukturo, na primer avtomatizacijo administrativnih procesov z uvajanjem tako imenovanih robotov, ki jih v Tokiću v svojih procesih uporabljajo že več kot 170, avtomatizacijo in robotizacijo dobavne verige ter uvedbo skupnega ERP-sistema, ki ga trenutno izbiramo,« nadaljuje Šimec. »Tudi na področju digitalizacije procesov delamo korake naprej, predvsem pa usklajujemo procese in orodja na nivoju skupine. Je pa to šele začetek poti in nam izzivov v prihodnosti ne manjka.« V letošnjem letu pričakujejo predvsem dodaten preboj na področjih, kjer doslej niso bili toliko prisotni – gospodarskem programu, orodjih in servisni opremi ter električnih polnilnicah.

Epidemija covida-19 tudi Bartoga ni zaobšla in so jo občutili, vendar se to ni toliko poznalo na rezultatu, saj so bili logistično dobro pripravljeni. »Kar se tiče avtomobilske industrije, se vsi zavedamo izzivov na področju oskrbovalnih verig. Soočeni smo s podražitvami cen prevoza in transporta, a ob spretni izbiri dobaviteljev in ob aktivnem upravljanju zalog to uspešno premagujemo,« poudarja Sašo Šimec. »V letošnjem letu pričakujemo nadaljevanje izzivov na področju oskrbovalnih verig, saj prihajajo z zamikom. Nanje smo pripravljeni in se jim bomo ustrezno prilagajali, predvsem na logističnem delu smo s sinergijskimi učinki postavili zelo visok standard in v tem smislu delamo vse, kar je v naši moči, da iz trenutne pandemične situacije izstopimo kot stabilen in vodilni igralec. Dodatno sledimo konceptu kaizen, kjer vsak posameznik aktivno sodeluje pri izboljševanju procesov, ter v vsakodnevnem poslovanju z majhnimi koraki delamo velike dodatne izboljšave.«

Sistematično izobraževanje zaposlenih

Podjetje sistematično vlaga v izobraževanje zaposlenih, sodeluje z več izobraževalnimi podjetji, znotraj skupine pa se trudijo za prenos dobrih praks, ki jih je v obeh podjetjih veliko. Del izobraževalnega procesa ter delitve izkušenj in dobrih praks so T1 Meetupi, kjer v sodelovanju z vsemi deležniki (partnerji, izobraževalnimi ustanovami in zaposlenimi) obdelujejo različne teme. Naslednje srečanje na temo Mobilnost – kjer se inovacija sreča s tradicijo, ki bo konec februarja, bo tehnološko obarvano. Na njem bo govor o izzivih na področju mobilnosti danes in v prihodnosti, mikrotrendih in megatrendih v avtomobilski industriji, o tehnoloških in družbenih vidikih sprememb. »Cilj T1 Meetupa je odkrito razpravljati o različnih pogledih in pripraviti ljudi, tako naše zaposlene kot naše partnerje, na spremembe, ki prihajajo,« pravi Šimec. »Seznam govorcev in panelistov vključuje strokovnjake in praktike z različnih področij. V čast nam je, da bo eden od govornikov Warren Espinoza, direktor ATR International, največjega združenja trgovcev z avtodeli, katerega delničar je Skupina Tokić od leta 2008.«