Promenada ob Selški Sori v središču Škofje Loke bo kmalu dobila novo podobo. V teh dneh se začenja sanitarno čiščenje brežin. »Ureditev brežin in obrežnih podpornih zidov bo obsegala odstranitev pretirano razraščene obvodne vegetacije in dreves, ki so se razrasli zaradi nerednega in stihijskega vzdrževanja v preteklosti. Razrasla obrežna vegetacija in vegetacija v rečni strugi namreč ovirata pretočnost in omogočata zadrževanje plavja,« so zapisali na občini.

Del se lotevajo previdno

Dela na območju Selške Sore med Koširjevim jezom in Kaščo bodo trajala predvidoma deset dni. »Ker gre za zelo občutljivo območje izjemne vedutne izpostavljenosti in estetske vrednosti, značilnega prepleta naravne in kulturne krajine, se bodo ureditvena dela izvajala selektivno in postopno, na neinvaziven sonaravni način. Obrežno vegetacijo bomo ohranili v čim večji možni meri, da bo zagotavljala osenčenje vode,« so dodali.

Naročnika in soinvestitorja ureditvenih del sta ministrstvo za okolje in prostor oziroma direkcija za vode, ki upravlja in ureja vodna in priobalna zemljišča, ter občina Škofja Loka, ki upravlja ostala zemljišča v vplivnem pasu sanacijskih posegov. Izvedel jih bo koncesionar gospodarske javne službe urejanja voda na območju sektorja zgornja Sava, podjetje HNG, Hidrotehnika, nizke in komunalne gradnje, ki je ustrezno usposobljeno za izvedbo strokovnega in varnega dela, zagotavljajo na občini.

Letos bodo uredili Zamorčevo nabrežje

Omenjena dela so nujna za začetek urejanja obrečne promenade ob Selški Sori, opozarjajo na občini. »Promenada se bo navezovala na ureditve obrežja na spodnji terasi Selške Sore, ki so bile izvedene v začetku devetdesetih let, in bo omogočala varen in urejen dostop do bregov Selške Sore. Letos bomo uredili vstopni del promenade, tako imenovano Zamorčevo nabrežje, na delu nabrežja pod avtobusno postajo na levem bregu Selške Sore, ki je bilo izbrano v okviru participativnega proračuna #Naša Loka,« so še napovedali na občini.

Zamorčevo nabrežje so si zamislili člani prostorske sekcije Kluba škofjeloških študentov. Predlagali so, da bi pod glavno avtobusno postajo očistili klanec in uredili sprehajalno pot ter jo opremili z ograjo, klopmi, koši za smeti in razsvetljavo. S tem bi dobili nov pogled na Škofjo Loko, ki bi bil po njihovem mnenju zanimiv tako za domačine kot obiskovalce. pe