Slovenija je lani največ blaga izvozila v Nemčijo (17,3 odstotka celotnega izvoza blaga). Med najpomembnejšimi trgi za slovenske izvoznike so bile še Švica (13,4 odstotka), Italija (10,7 odstotka), Hrvaška (7,9 odstotka) in Avstrija (6,6 odstotka).

Prav tako je največ blaga v našo državo prišlo lani iz Nemčije (14,9 odstotka celotnega uvoza blaga). Sledijo Italija (11,3 odstotka), Švica (10,1 odstotka), Kitajska (10,0 odstotka) in Avstrija (8,8 odstotka).

Največji delež k skupnemu izvozu so po standardni mednarodni trgovinski klasifikaciji lani prispevali proizvodi iz blagovnega sektorja stroji in transportne naprave (32,5 odstotka celotnega izvoza blaga). Sledijo kemični proizvodi, izdelki, razvrščeni po materialu, razni izdelki ter mineralna goriva in maziva.

K skupnemu uvozu so ravno tako v opazovanem obdobju v največji meri prispevali proizvodi iz omenjenih blagovnih sektorjev, vendar v drugačnem vrstnem redu, in sicer najprej kemični proizvodi (29,2 odstotka celotnega uvoza blaga), zatem pa stroji in transportne naprave, izdelki, razvrščeni po materialu, razni izdelki ter mineralna goriva in maziva.

Samo v mesecu decembru 2021 je bil izvoz za 28,4 odstotka višji kot v decembru 2020, uvoz pa se je povečal celo za 50,2 odstotka. V zadnjem lanskem mesecu je Slovenija izvozila za 3,2 milijarde evrov blaga, uvozila pa ga je za 4,2 milijarde evrov. Obe vrednosti sta tudi precej višji kot decembra 2019, in sicer izvoza za 37,8 odstotka, uvoza pa za 54,3 odstotka. Primanjkljaj je decembra znašal eno milijardo evrov.