Združenje Europa Donna Slovenija, ki letos praznuje 25 let delovanja, pri svojem delu povezuje zdravo populacijo, bolnice in njihove svojce, posameznike in strokovne institucije ter sodeluje z odločevalci in snovalci zdravstvene politike ter strokovnjaki na področju raka dojk in rakov rodil. V tem času so bili zelo aktivni na področju zagovorništva bolnic z rakom dojk, v zadnjih letih tudi bolnic z raki rodil glede presejanja in dostopa do takojšnjega in učinkovitega zdravljenja.

Bila je pomemben glas žensk z rakom

Ob 25-letnici delovanja združenja so ustanovili sklad Mojce Senčar, iz katerega bodo podpirali raziskave raka dojk in rakov rodil. Ob tej priložnosti so se ponovno spomnili veličine pokojne predsednice Združenja Europa Donna Slovenija Mojce Senčar, ki je svoje življenje posvetila detabuiziranju raka, ozaveščanju o pomenu zdravega načina življenja in zgodnjega odkrivanja raka ter zagovorništvu bolnic. »Dolga leta je bila prepoznavni obraz združenja in pomemben glas žensk z rakom. V združenju se je z veseljem spominjajo in gradijo svoje programe na njeni dediščini,« je povedala Tanja Španić, predsednica Združenja Europa Donna Slovenija. »Mojca Senčar je pustila velik pečat na številnih področjih, predvsem pa tudi pri bolnicah in njihovih svojcih, ki jim je vsa ta leta pomagala. Včasih si mislimo, kako težko je pomagati bolniku z rakom, ampak pogosto je dovolj samo prisluhniti, poslušati njihove težave in deliti svojo izkušnjo z rakom. In to je Mojca zelo dobro znala.«

Financiranje mora prihajati iz javnih virov

K skladu je s slavnostnim podpisom sporazuma o sodelovanju kot partner pristopila najstarejša raziskovalna ustanova v Sloveniji, Univerza v Ljubljani, s čimer bo pomembno prispevala k večji prepoznavnosti sklada, hkrati pa bo podporo izkazala z imenovanjem člana v strokovni svet za ocenjevanje vlog. Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Gregor Majdič je ob podpisu sporazuma o sodelovanju poudaril, da so taki skladi izjemno pomembni: »Osnovno financiranje raziskav mora prihajati iz javnih virov, ne nazadnje delujemo v javno dobro, hkrati pa vidimo iz razvitih zahodnih držav, da so skladi zasebnih virov zelo pomembni za financiranje neodvisnih univerz. Ustanovitev sklada Mojce Senčar vidim kot izjemno pozitivno potezo v naši družbi in upam, da bo vzor tudi drugim za takšno delovanje.«

Polona Strnad, hči Mojce Senčar, se je spomnila svoje mame in njenih modrosti, ki še vedno odzvanjajo v ljudeh, ki se jim je predano posvečala ves čas: »Še vedno slišimo, da jim je prav Mojca s svojo energijo, srčnostjo in optimizmom vlila upanje na ozdravitev in ponovno srečno življenje.« Da je bila Mojca Senčar zelo prepričljiva in iskrena pri tem, kar je delala, hkrati pa se je pred vsako svojo odločitvijo posvetovala s stroko, pa se je spomnil njen sodelavec in prijatelj prof. dr. Janez Žgajnar z Onkološkega inštituta Ljubljana. Dejal je, da je prav ta kombinacija pustila velik pečat v naši družbi, zato je zelo primerno, da se ta sklad imenuje po njej. »Gre za način dela. V ustanovah, kjer potekajo raziskave, so tudi rezultati zdravljenja bolnikov, ki niso vključeni v raziskave, boljši. Zato je za nivo medicine zelo pomembno, da raziskave potekajo, saj je pristop k obravnavi povsem drugačen, kot bi bil sicer.«