S podatki so v zdravstvenem domu za zdaj skopi. Pojasnili so, da so nekega dne pri eni od petih cepilnih ekip opazili neujemanje med dejanskim številom vprašalnikov, ki jih pacienti morajo izpolniti in oddati pred cepljenjem, ter številom vprašalnikov, ki ga je cepilna ekipa navedla na svoji mapi. Ker oseba iz cepilne ekipe ni znala pojasniti manjka vprašalnikov, so cepilni center »zaprli, onemogočili dostop zaposlenim, zavarovali vso dokumentacijo in zaustavili proces cepljenja«, so pojasnili.

Preverili so število vprašalnikov pri ostalih cepilnih ekipah tistega dne, a pri njih odstopanj ni bilo. »Dodatno smo preverili še dva druga cepilna dneva, ko je bila prisotna tudi dotična oseba, in le pri njej smo ugotovili odstopanja. Skupno je na preverjene termine manjkalo 73 vprašalnikov,« pravijo v zdravstvenem domu, ki je sum zlorabe prijavil policiji in odredil izredni strokovni nadzor. Osumljena oseba ni več zaposlena v zdravstvenem domu, kjer so izjemno žalostni nad ravnanjem zdravstvenega delavca.