Družba Prestige Tourism je v ponedeljek s podružnico sklada York Capital Management podpisala dogovor o nakupu 43,2-odstotnega deleža Yorka v Savi. Do prevzema bo prišlo po izpolnitvi odložnih pogojev, med drugim po pridobitvi soglasja varuha konkurence in neuveljavljaju predkupne pravice države. Po navedbah časnika Delo so za Yorkov delež plačali 38 milijonov evrov.

V Savo so pripravljeni vlagati

»Družba Prestige Tourism bo vstopila v družbo Sava z ambicijo dolgoročnega razvoja turistične dejavnosti na vseh njenih destinacijah in krepitve njene konkurenčnosti na trgu, kar je skladno z javnim interesom za to panogo in hkrati ne obremenjuje državnega proračuna,« so sporočili iz družbe. Družba Prestige Tourism, za katero stoji madžarski sklad Diofa Asset Management, namerava svojim partnerjem v lastništvu Save – Slovenski državni holding (SDH) je lastnik skoraj 19-odstotnega deleža, Kapitalska družba (Kad) pa 28-odstotnega deleža – pojasniti svoje namere glede upravljanja naložbe v družbo, ki je sama kapitalsko prešibka, da bi lahko zagnala nov investicijski ciklus. Po sklenitvi pogodbe o prenosu deleža in terjatev do družbe Sava s podružnico sklada York Capital Management in ko bodo za to izpolnjeni odložni pogoji, želi Prestige Tourism v partnerstvu z državo izvesti obsežen investicijski cikel v obstoječe in nove zmogljivosti. Za razvoj Save je pripravljen zagotoviti 200 milijonov evrov lastnih naložbenih sredstev.

Kot navajajo v podjetju, bodo sledili ključnim strateškim ciljem slovenskega turizma, zapisanim v razvojnih dokumentih. »Prestige Tourism v slovenski turizem prinaša splet kapitala, znanja, najboljših praks in izkušenj na področju turizma. Verjamemo, da so naše namere združljive s cilji, ki jih na področju turizma zasleduje slovenska država,« je ob tem dejal glavni izvršni direktor in večinski lastnik družbe Michel Caillard, ki napoveduje tvorno sodelovanje z deležniki v lokalnem okolju, turističnem sektorju in na državni ravni ter krepitev konkurenčnosti turističnih storitev Save Turizma. Vstop v lastništvo Save družba Prestige Tourism načrtuje kot prvi korak k zaključku dolgoletnega procesa finančnega prestrukturiranja, ki se je začel s prisilno poravnavo. Prestige Tourism ima za izvedbo nakupa zagotovljeno podporo finančnega partnerja, in sicer sklada madžarskega zasebnega kapitala Fönix, ki je v lasti sklada Diofa Asset Management.

SDH prejel obvestilo za uveljavitev predkupne pravice

O podpisu pogodbe so bili danes obveščeni tudi v Slovenskem državnem holdingu. S tem je začel teči 30-dnevni rok za morebitno uveljavitev predkupne pravice države pri prodaji Yorkovega deleža v Savi. »SDH in Kad sodelujeta pri pridobivanju relevantnih podatkov in podlag, ki bodo temelj za sprejem informirane upravljalske odločitve,« so sporočili iz SDH in dodali, da do sprejema odločitve glede predkupne pravice oziroma sprejema morebitne druge upravljalske odločitve predmetnega postopka ne bodo komentirali. Enako sporočilo so poslali iz Kada. Glede uveljavitve predkupne pravice za Yorkov delež, ki jo imajo državni lastniki, so bili v SDH s pojasnili v zadnjih dneh skopi, je pa »prizadevanje«, da jo bo SDH izkoristil, pred dnevi napovedal gospodarski minister Zdravko Počivalšek. cr