Kot so zapisali v današnjem sporočilu za javnost, bi ta odpravil vse nepravilnosti ter vzpostavil vojaško hierarhijo tudi s plačami.

Medtem pa spremembe uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede, ki jih je vlada sprejela 13. januarja, po navedbah sindikata ne urejajo porušenih razmerij plač pripadnikov Slovenske vojske v celoti glede na vojaško hierarhijo in ohranjajo podhranjenost nekaterih plač pripadnikov v primerjavi z drugimi javnimi uslužbenci.

»Sindikati izven obrambnega resorja se pogajajo za plačo vsakega delovnega mesta, mi pa sploh ne vemo, zakaj je posamični plačni razred določen, kot je,« so navedli v pismu premierju.

Po njihovih navedbah o vladni uredbi ni bilo usklajevanja s socialnimi partnerji, mnenje sindikata vojakov ni bilo upoštevano, resorno obrambno ministrstvo pa jim, kot so zapisali, ni niti obrazložilo razlogov za neupoštevanje njihovega mnenja niti jim ni pojasnilo, zakaj o uredbi ni potekalo usklajevanje.

Kot so sporočili po seji vlade, na kateri je ta sprejela spremembe uredbe, so bile te sprejete z namenom odprave plačnih nesorazmerij ter ureditve preglednega in stimulativnega plačnega sistema za Slovensko vojsko z vidika notranjih plačnih razmerij ter hierarhije vodenja in poveljevanja.

S tem bodo po oceni vlade zagotovili ustrezna plačna razmerja, upoštevajoč vojaško hierarhijo vodenja in poveljevanja, zahtevnost dela glede izobrazbe, pogojev dela, zahtevnosti nalog ter pogojev za pridobitev naziva.