V nedavnem odprtem pismu poslankam in poslancem državnega zbora so člani komisije za človekove pravice Sazu ponovno opozorili na vse večjo grožnjo demokraciji in nevarnost totalitarne oblike oblasti, ki jo predstavlja vlada Janeza Janše. S svojim avtoritarnim vodenjem države, sistematičnim podrejanjem zakonodajne in sodne veje oblasti, z obvladovanjem represivnega državnega aparata in uničevanjem civilne družbe, pravne in socialne države, kulture in medijev ter koruptivno gospodarsko politiko, orbanizira državno premoženje in javne medije ter obremenjuje bodoče rodove z visokimi dolgovi.

Ogorčenje nad vsemi temi spremembami izražajo številne civilnodružbene organizacije in gibanja, zaskrbljenost nad razmerami v Sloveniji pa izraža tudi decembrska resolucija Evropskega parlamenta o vladavini prava v Sloveniji, ki posebej opozarja na erozijo državljanskega zaupanja v oblastne organe.

Da bi preprečili utrjevanje totalitarne oblasti in ponovno vzpostavili zaupanje v institucije pravne in socialne države, se moramo vsi demokratično opredeljeni ljudje in naše organizacije v polni meri zavedati usodnosti letošnje volilne izbire ter s svojimi dejanji in glasovi prispevati k ponovni uveljavitvi demokracije v Sloveniji.

Zato pozivamo

vse demokratično usmerjene politične stranke, še zlasti pa Socialne demokrate, Listo Marjana Šarca, Levico, Stranko Alenke Bratušek in Gibanje Svoboda,

1. da se pred volitvami s pisnim sporazumom povežete v programsko usklajeno in trdno predvolilno koalicijo z jasno opredeljenimi skupnimi cilji, vizijo in zavezami za obnovo demokracije, pravne in socialne države ter za zeleni razvojni in digitalni preboj Slovenije, in da jih skupaj javno predstavite. Le najširša predvolilna koalicija za demokratično in socialno Slovenijo lahko doseže večinsko podporo in s tem dvotretjinsko večino v državnem zboru, ki bi omogočila razvojni preboj ter ponovno uveljavitev načel pravne in socialne države, prenovo volilnega sistema in uveljavitev demokratičnih standardov razpravljanja ter odločanja o naši skupni prihodnosti;

2. da v največji meri v skupni program koalicije demokratičnih strank vključite 138 zahtev in predlogov civilnodružbenih organizacij, skupin in pobud, povezanih v Glas ljudstva, oziroma utemeljite, katerih zahtev in zakaj ne morete sprejeti. Zahteve teh gibanj imajo dolgoročne posledice za slovensko družbo in so zato izjemnega pomena za premišljeno volilno izbiro državljank in državljanov ter aktivno uveljavljanje javnosti v razpravah o temeljnih vprašanjih družbenega razvoja;

3. da dosledno spoštujete kulturo dialoga in javne besede ter podprete neodvisno delo novinarjev v vseh medijih, še posebej pa v programih javne RTV Slovenija. Množična ljudska podpora avtonomnemu novinarstvu je neprecenljiva v prizadevanjih za prenovo demokracije v Sloveniji. Pričakujemo, da boste odločno zavrnili diskreditacije, zaničevanje in poniževanje političnih tekmecev ter državljank in državljanov v politični govorici;

4. da odločno zavrnete potvarjanje slovenske zgodovine, razvrednotenje slovenske znanosti, kulture in umetnosti ter protiustavno in nastopaško, slovenski državi in gospodarstvu škodljivo zunanjo politiko vladajoče stranke;

5. da pritegnete neodvisne predstavnike civilne družbe in mednarodne javnosti k demokratičnemu nadzoru volilne kampanje, predvolilnih opravil in volitev. Drža in govorica vladajoče stranke sta simptoma resne nevarnosti, da je sedanja koalicija pripravljena uporabiti vsa sredstva – tudi nelegalna – za zmago na volitvah.

Zato pozivamo

državljanke in državljane Slovenije,

da kritično spremljate potek predvolilnih nastopov strank in kandidatov ter v polni meri izkoristite svojo državljansko pravico in z udeležbo na volitvah.

V imenu Zavezništva:

Rado Bohinc, Lucija Čok, Božidar Flajšman, Spomenka Hribar, Polona Jamnik, Dušan Keber, Bogomir Kovač, Vlado Miheljak, Boris A. Novak, Vesna Mikolič, Stane Pejovnik, Emil Milan Pintar, Jože Pirjevec, Barbara Rajgelj, Danijel Rebolj, Božo Repe, Rado Riha, Rudi Rizman, Blaž Rozman, Svetlana Slapšak, Slavko Splichal, Darko Štrajn, Ivan Svetlik, Niko Toš, Vito Turk, Boris Vezjak