Za območje sanacije so določili del Slovenske ceste med Glavnim trgom ter križiščem Slovenske in Grobeljske ceste na jugu. Investitorica je Direkcija RS za infrastrukturo, ki bo zagotovila sredstva za obnovo cestišča, soinvestitorica pa Občina Mengeš. Ocenjena vrednost investicije je 2,5 milijona evrov. Na občini pričakujejo, da bo izvajalec izbran v prvi polovici leta 2022, dela pa naj bi se predvidoma začela jeseni. Hkrati bodo obnovili tudi Glavni trg. Načrtujejo novo ureditev, trg bo delno ozelenjen. Za osrednji motiv trga je predvidena prestavitev Marijinega kužnega znamenja, ki bo na trg prestavljeno v skladu z zgodovinsko zasnovo trga, če bodo pridobili soglasje zavoda za varstvo kulturne dediščine.