Med storitvenimi dejavnostmi se je obseg prodaje v poslovanju z nepremičninami povečal za 9,8 odstotka, sledili so promet in skladiščenje (za 5,8 odstotka), strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (za 4,2 odstotka) ter informacijske in komunikacijske dejavnosti (za 0,1 odstotka). Na mesečni ravni pa se je obseg prodaje zmanjšal v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 3,9 odstotka) in gostinstvu (za 2,5 odstotka).

V primerjavi z novembrom 2020 je bil skupni obseg prodaje novembra lani večji za 21,1 odstotka, in sicer v trgovini za 22,8 odstotka, v storitvenih dejavnostih pa za 20,5 odstotka, so še sporočili s statističnega urada.

Obseg prodaje se je najbolj povečal v gostinstvu

Povečal se je v vseh skupinah storitvenih dejavnosti, najbolj v gostinstvu (za 197,9 odstotka). Za njim so se razvrstile naslednje dejavnosti: poslovanje z nepremičninami (za 42,6 odstotka), promet in skladiščenje (za 15,8 odstotka), druge raznovrstne poslovne dejavnosti (za 15,5 odstotka), strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (za 11,3 odstotka) ter informacijske in komunikacijske dejavnosti (za 10,6 odstotka).

V primerjavi z novembrom 2019, ko se še nismo spopadli z epidemijo covida-19, se je obseg prodaje povečal za 9,6 odstotka. V trgovini je bil večji za 9,1 odstotka, v storitvenih dejavnostih pa za devet odstotkov.

V prvih enajstih mesecih lanskega leta je bil skupni obseg prodaje za 11,6 odstotka večji kot v istem obdobju leta 2020; v storitvenih dejavnostih je bila rast 11,9-odstotna, v trgovini pa 11,1-odstotna. Obseg prodaje se je povečal v vseh skupinah storitvenih dejavnosti, najbolj izrazito pa v dejavnosti poslovanje z nepremičninami (za 27,1 odstotka).

Trgovci lani z višjimi prihodki

Trgovina na drobno se je lani v Sloveniji okrepila. Realni prihodek od prodaje je bil v primerjavi z letom 2020 za 18,9 odstotka, v primerjavi z letom 2019 pa za 6,9 odstotka višji. Največjo rast so beležili v trgovini z motornimi gorivi, kjer je bila rast po podatkih statističnega urada na letni ravni skoraj 33-odstotna.

V trgovini z motornimi gorivi je bil lani realni prihodek od prodaje na letni ravni višji za 32,6 odstotka, v trgovini z neživili za 17,4 odstotka in v trgovini z živili za 7,3 odstotka.

Samo decembra so trgovci beležili dva odstotka višje prihodke kot novembra. K mesečni rasti je po podatkih državnega statističnega urada 13,9 odstotka prispevala rast v trgovini z motornimi vozili, višji prihodek je bil tudi v trgovini z neživili, in sicer za 0,1 odstotka, znižal pa se je v trgovini z živili, za 1,5 odstotka.

V primerjavi z decembrom 2020 je bil realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno višji za 44,2 odstotka, v primerjavi z decembrom 2019 pa za 24,8 odstotka. Tudi v tem primeru je bil vzrok rasti prihodek v trgovini z motornimi gorivi, ki je bil za 110,3 odstotka višji kot decembra 2020.

Kot so ob tem navedli statistiki, je bilo v zadnjem mesecu predlanskega leta zaradi epidemije covida-19 poslovanje v nekaterih dejavnostih omejeno, zato je bil prihodek na letni ravni znatno višji tudi v trgovini z neživili (za 37,1 odstotka). V trgovini z živili je bila rast 3,3-odstotna.

Na mesečni ravni je bil realni prihodek od prodaje motornih vozil in popravil le-teh decembra lani za 2,7 odstotka nižji, v primerjavi z decembrom 2020 pa za 22,2 odstotka višji. V primerjavi z decembrom 2019 je bil za 12,2 odstotka nižji. Lani je bil višji kot v letu prej (za 7,8 odstotka), a nižji v primerjavi z letom 2019 (za 9,1 odstotka).