S projektom Zlata nit spreminjamo prostor, katerega del smo, in čas, v katerem živimo. Izbor zaposlovalca leta ni le raziskava, temveč aktivna spodbuda napredka, podjetnosti in ustvarjalnega prispevka zaposlenih k uspehu in rasti organizacije. Da je iniciativa prava, dokazuje skok v prijavah: letos se je za sodelovanje odločilo 70 podjetij, torej 15 odstotkov več kot lani. »Številka je navdušujoča in vsi smo lahko ponosni nanjo, s sodelujočimi podjetji, najboljšimi zaposlovalci, na čelu,« komentira mag. Edita Krajnović, vodja metodologije Zlata nit. Dober odziv potrjuje zavedanje o visokem pomenu človeškega kapitala in odnosov. Podjetja se prijavljajo kljub koronakrizi ali prav zaradi nje.

Novinci in dolgoletni zlatonitniki ter SPP

Podjetja se potegujejo za naziv najboljšega zaposlovalca v treh kategorijah: mala, srednje velika in velika podjetja. Med prijavljenimi je največ srednje velikih podjetij (do 250 zaposlenih), in sicer 27, malih (do 50 zaposlenih) je 30 in 13 velikih. Takšna struktura prijav je zrcalo strukture slovenskega gospodarstva, v katerem močno prevladujejo prav mala in srednje velika podjetja. Razveseljuje tudi, da je med prijavljenimi kar 11 novincev: Automatic servis, BE-terna, Biosistematika, Blubit, Dars, Klančar Žerjavi, Madwise, Makom trgovina, Malinca, MG Rohr, Pax, Roletarstvo Megle, Salus Veletrgovina, Sensilab in Trac. Dve podjetji v izboru Zlata nit sodelujeta vseh 15 let, to sta BDO Revizija in Četrta pot. V izboru najboljših zaposlovalcev pa 10 let ali več dodatno sodeluje še 17 podjetij, in sicer Agitavit Solutions, ATech, BDO Svetovanje, Butan Plin Ljubljana, Hidex, Intera, Interblock, Kompas Xnet, List, Lotrič Meroslovje, MDM, Mikrografija, Plinovodi, Pokojninska družba A, RLS, Skupina Europlakat in Špica International. Leta 2017 je pod okriljem Zlate niti zaživel tudi natečaj SPP – Z leti še vedno zavzeti. Gre za priznanje zaposlovalcem, ki pozornost namenjajo starejšim zaposlenim, poznajo njihov potencial ter cenijo njihove izkušnje, znanje in delavnost. Letos se je prijavilo 14 podjetij. Lani so posebna priznanja prejela podjetja Varis Lendava, Imperial Brands – Tobačna Ljubljana in Taxa iz Ajdovščine. Natečaj nastaja v sodelovanju s projektom ASI, Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile, ki ga izvaja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.

Tri krat sedem najboljših

Središče Zlate niti je vprašalnik za zaposlene. Sestavlja ga 44 trditev, urejenih v sedem tematskih sklopov, to pa so: temeljni odnos med podjetjem in zaposlenim, vloga in kakovost dela posameznika v podjetju, vodenje, komuniciranje in sodelovanje, podjetnost in inovativnost, delovna obremenitev, osebna rast in razvoj ter čustvena pripadnost zaposlenih. Podjetje na podlagi odgovorov zaposlenih prejme osnovno in razširjeno poročilo. Analiza podjetje osvetli v primerjavi s podjetji sorodne velikosti (benchmarking), predstavi pa tudi morebitne razlike med posameznimi skupinami zaposlenih (starejši, mlajši; vodstvo, zaposleni). Na uvrstitev podjetij med sedem finalistov v svoji kategoriji bo vplivalo povprečje rezultatov vprašalnika med zaposlenimi (80 odstotkov) in uspešnost (20 odstotkov), merjena z indeksom uspešnosti BSX Bisnode. Finaliste bomo na straneh rubrike Zaposlitve in kariera razkrili 4. februarja. Ne pozabiti pa ne gre tudi na Zlate prakse, to so projekti, pristopi, zanimivi obrati, ideje, povezovanja, ki pospešujejo rast in razvoj ljudi ter krepijo odnose sodelovanja in zavzetosti. »V letih 2020 in 2021 smo se morali izjemno hitro naučiti delati drugače. Nespametno bi bilo, da tega kapitala ne izkoristimo in pademo nazaj, kjer smo bili,« dodaja mag. Krajnovićeva. Razpis za Zlate prakse je odprt do 28. februarja 2022.