Ravno tu nastopi vrednost raziskave Zlata nit, ki v nasprotju s primerljivimi raziskavami ne meri le zadovoljstva zaposlenih, pač pa v središče postavlja odnos med zaposlenim in organizacijo. Podatki namreč kažejo, da kakovostni odnosi neposredno vplivajo na uspešnost podjetja. Matrica sodobnega sveta se, vzporedno s polemikami o dobrobiti virtualnega, kljub temu še vedno svetlika v pristnem odnosu. Pa voditelji? Njim se »svetuje« empatičnost in človeškost. Že nekaj časa je jasno, da se dobri voditelji iz soja žarometov pomikajo v ozadje. Tam ustvarjajo podporni sistem, ki omogoča, da lahko zaposleni v ospredju delajo dobro. Vznika zavedanje, da so močna podjetja 21. stoletja tista, ki se poleg finančnih izkazov zavedajo pomena kakovosti odnosov med podjetjem in zaposlenimi. Hibridni časi pa pri tem narekujejo še posebno pozornost. Ranljive skupine zaposlenih so hitro porinjene v ujetost doma, od koder lahko nemara res delajo fleksibilno in sočasno opravljajo domača opravila, medtem pa skrite za ekrani butajo v »zoom strop«.