Šlo je za že tretji poskus konstituiranja novega sveta Turizma Bled. Ta je v postopku preoblikovanja iz zasebnega v javni zavod že od sredine lanskega decembra, ko je odstopila večina tedanjih članov, brez delujočega sveta. Od 1. januarja pa je zavod tudi brez direktorja, saj je Tomažu Roglju potekel mandat.

Zapletlo se je, ker so razmerja politične moči v občinskem svetu drugačna kot v komisiji občinskega sveta za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Komisija je tako dvakrat predlagala kandidate, ki jih večina v občinskem svetu ni bila pripravljena potrditi. Sredi januarja pa so svetniki na neformalnem sestanku vendarle dosegli dogovor.

Komisija je tako prejšnji teden ponovila kandidacijski postopek in za predstavnike občine v svetu zavoda predlagala Natalijo Korošec, Uroša Ambrožiča, Emo Pogačar in Andreja Begovića. Župan Janez Fajfar je nato znova sklical dopisno sejo občinskega sveta, ki se je začela v četrtek in zaključila danes opoldne, svetniki pa so na njej potrdili predlagane kandidate.

Kot je za STA povedala predstavnica Turizma Bled Romana Purkart, se bo novi svet zavoda, v katerem so tudi po en predstavnik zaposlenih, hotelirjev in sobodajalcev, na svoji ustanovni seji predvidoma sestal še ta teden. Ni pa znano, ali bo svet imenoval tudi vršilca dolžnosti direktorja zavoda, ali pa bo na podlagi razpisa, ki ga je objavil že prejšnji svet zavoda, morda hitro izbral novega direktorja zavoda.

V Turizmu Bled si želijo, da bi čim prej dobili zakonitega zastopnika, ki bi lahko sprejemal in podpisoval dokumente, vključno z računi ali finančnimi zahtevki. Brez zastopnika je namreč zavod z osmimi zaposlenimi praktično neoperativen.

Poleg tega je najpomembnejši blejski občinski zavod brez programa dela in finančnega načrta za letošnje leto, ogroženo je tudi njegovo financiranje, za katerega je sicer v občinskem proračunu rezerviranih 700.000 evrov, kar je sedem odstotkov občinskega proračuna.