Izbor, ki poteka od leta 1999 (priznanje je bilo takrat poimenovano mladi poslovnež, od leta 2005 pa se imenuje mladi menedžer), izpostavlja izjemne posameznike, ki so že na začetku svoje menedžerske poti prepoznani po odličnosti vodenja. Nagrajuje izjemne posameznike, ki s prvimi koraki uspešno gradijo zaupanje in spoštovanje tako v širšem prostoru kot znotraj svojega kolektiva, ter prepoznava mlade vzornike, ki svoje poslovne rezultate in uspehe gradijo na najvišjih standardih trajnostnega voditeljstva. Združenje Manager bo priznanje podelilo na svojem januarskem srečanju, o prejemniku pa odločajo člani komisije, udeleženci januarskega srečanja in širša javnost. Lani je priznanje prejel Žiga Hieng, predsednik uprave Salusa.

Pri vodenju najpomembnejše zaupanje

Bogdan Pevec je od maja 2019 finančni in operativni direktor družbe HS Plus. V svoji karieri je najbolj ponosen na vzpostavitev delovnih procesov in razvoj logističnega sistema v družbi, nagrajeno »green-field« SAP-postavitev za ETO-tip proizvodnje v Litostroju Turčija in uspešno končano prestrukturiranje Skupine Marles. Poudarja, da so ključni dejavniki uspeha podjetja hitrost, agilnost in učenje prek sodelovanja, pri vodenju pa so najpomembnejši elementi zaupanje, empatija, poslušanje ter doslednost – tako v besedah kot dejanjih. Po njegovem mnenju ga najbolje opisujejo besede multitasking, organiziranost in zaupanje, dobrega menedžerja pa odlikujejo vizija, vztrajnost, predanost in preprostost. Svoj slog vodenja opisuje takole: »Opisal bi ga kot coaching vodenje, ker vedno, ko sem nekam prišel, je vladal kaos – finančni, komercialni, kaos pri vodenju. Zato sem v podjetjih, ko sem začel, najprej poslušal, se pogovarjal in vpijal znanje, nato pa vse skupaj postavil v logično strukturo in začel s sodelavci zgodbo sestavljati na novo. To sem počel nekaj časa, potem pa sem jim zadeve predal.«

Empatična, preudarna in željna novih izzivov

Alma Čaušević Klemenčič, od leta 2016 izvršna direktorica in prokuristka Beletrine, od lani pa tudi direktorica družbe Beletrina Digital, zase pravi, da je empatična, preudarna in zelo željna novih izzivov. Med najpomembnejšimi lastnostmi menedžerja našteva odprtost, iskrenost in nenehno željo po raziskovanju, odkrivanju in izobraževanju. Kot pravi, kombinira različne sloge vodenja, predvsem pa poskuša svoje vodenje ves čas nadgrajevati. »Želim, da z ekipo skupaj soustvarjamo okolje, v katerem želimo delati. Pretočnost, odprtost je pri tem ključnega pomena. Pa pomembno je tudi, da imaš velika ušesa, da veliko poslušaš, in velika usta, da vodiš veliko dialoga.« Med svoje največje uspehe uvršča razvoj novih izdelkov, storitev in načinov prodaje, digitalno transformacijo zavoda, ki še poteka, postavitev organizacijskih stebrov in oblikovanje spodbudnega delovnega okolja. Poudarja, da so temelji uspehov založbe zaposleni, timski duh in jasna strategija vodstva, pri vodenju pa kot ključni izpostavlja empatijo in preudarnost.

Druga generacija v družinskem podjetju

Miha Senčar je od januarja 2013 direktor komerciale v družinskem podjetju Tenzor, kjer je tudi solastnik. Ponosen je, da kot predstavnik druge generacije nadaljuje vizijo trajnostnega družinskega podjetja in da mu je uspel preskok v verigi vrednosti – podjetje se je iz integratorja na področju tehničnega varovanja razvilo v celovitega izvajalca storitev na področju električnih inštalacij in prenov. Tenzor je po njegovem mnenju uspešen, ker ima vizijo in izjemne zaposlene, sam pa pri vodenju stavi na zaupanje, empatijo, etičnost in pozitivno naravnanost. O sebi pravi, da je srčen, vedno pozitiven in poln energije. Dober menedžer je zanj tisti, ki ima veliko mero empatije, dobro komunicira in ima vizijo, ki jo zna prenesti na ekipo. »Moj slog vodenja je situacijski, ker vsaka situacija zahteva nekaj drugega,« dodaja. »Pomembno je imeti velika ušesa in oči, da slišiš in opazuješ, usta pa odprta takrat, ko je treba.«