Prejeto gradivo vključuje fotografske predmete in drugo tehnično opremo, ki jo je Volbenk Pajk uporabljal pri svojem delu. Obsežnejši del gradiva pa predstavljajo fotografski posnetki različnih motivov in na različnih nosilcih.

V 65 letih poklicnega delovanja je Pajk na fotografskih trakovih dokumentiral gospodarski razvoj mesta, spremljal različne faze gradnje mladega modernističnega mesta, v objektiv je ujel številne kulturne prireditve, proslave, športne dogodke ter obiske visokih domačih in tujih državnih delegacij.

V svojem ateljeju je fotografiral številne generacije Velenjčanov. V prostem času in ob lepem vremenu se je povzpel na okoliške hribe in fotografiral pejsaže Velenja in Šaleške doline. Zaradi raznolikosti in obsežnosti njegovega dela njegove fotografije danes predstavljajo izjemen in neprecenljiv dokument preteklega časa v Velenju in njegovi okolici, ocenjujejo v velenjskem muzeju.

Del prejetega gradiva in bogato poklicno življenje fotografa so v Muzeju Velenje že predstavili javnosti na občasni razstavi z naslovom Foto Pajk: Pogled za objektiv fotografskega mojstra Volbenka Pajka. Zaradi izjemnega pomena zapuščine in pozitivnega odziva obiskovalcev pa so se v muzeju odločili, da spomin na fotografa Pajka in staro fotografsko obrt ohranijo s postavitvijo stalne razstave, ki jo bodo odprli maja.

Digitalizacija gradiva

Volbenk Pajk, tako kot mnogi drugi posamezniki, ki so zaznamovali Velenje in Šaleško dolino, ni bil rojen Velenjčan. Rodil se je 21. oktobra 1915 na Kozjanskem. Poklicno pot je začel v Zagrebu, kjer se je izučil fotografske obrti pri Gjuru Reputinu. Leta 1935 je odprl svoj prvi fotografski atelje Pavo v Nazarjah, kasneje se je preselil v Mozirje in atelje preimenoval v Foto Pajk. Čas druge svetovne vojne je preživel na Dunaju, kjer se je zaposlil kot fotografski pomočnik v ateljeju Fritza Voigtlanderja. Na Dunaju je študiral tudi barvno fotografijo. Po drugi svetovni vojni se je vrnil v Mozirje.

Leta 1948 je v Velenju odprl manjšo podružnico svojega ateljeja, leta 1952 pa fotografsko obrt v celoti preselil v Velenje. Upokojil se je leta 1985. Fotografski studio Foto Pajk je pod njegovim vodstvom deloval vse do leta 2002. Umrl je 7. januarja 2005 v Slovenj Gradcu.

V muzeju trenutno poteka obsežna digitalizacija fotografskega gradiva, ki po prvih ocenah šteje več 10.000 posnetkov. Pravkar so končali digitalizacijo steklenih plošč, na katerih so predvsem motivi in obrazi iz Zgornje Savinjske doline. Rezultate bodo predstavili na razstavi, ki nastaja v sodelovanju z Osrednjo knjižnico Mozirje. sta