Na vprašanje o tem, ali se mladim zdi, da bo za vodje pomembnejše obvladanje mehkih ali trdih veščin, je velika večina, kar 79 odstotkov, izbrala mehke veščine. »Glede na raziskavo iz leta 2019, ko je ta odgovor izbralo 69 odstotkov, vidimo, da se trend medosebnih veščin povečuje,« poudarjajo v Adeccu. Tako bodo morali mladi znati pridobiti potrebna izobraževanja in izkušnje, ki jim bodo omogočile dobro delo in povezovanje z ljudmi. Ampak katere so mehke veščine, ki se vprašanim zdijo najpomembnejše? Prvi trije zadetki so: upravljanje ljudi in vodenje ekip, komunikacija in emocionalna inteligenca. Pri tem je zanimivo, da je slednja izrinila kreativnost iz leta 2019, kar kaže, da je v pandemskem času, ko smo bili vsi doma, še pomembnejše razumevanje in povezovanje s sodelavci. Kljub vsej napredni tehnologiji, ki omogoča vse več stvari, so prihodnost še vedno ljudje.

Mentalno počutje največja skrb

Mentalno počutje postavljajo mladi na prvo mesto med stvarmi, ki jih najbolj skrbijo v prihodnosti. V trenutnem pandemskem času lahko hitro pride do stresa, izgorelosti in osamljenosti, zato morajo vodje znati poskrbeti za vsakega posameznika posebej in prilagoditi delo tako, da se spodbuja sodelovanje in komunikacijo. Na drugem in tretjem mestu glede skrbi za prihodnost sta še dostop do sveta dela in plačilna enakost.

Pomen izobrazbe raste

V zadnjem času se je precej govorilo o tem, da šolska izobrazba ni več tako pomembna in da so na trenutne vodje imele precej večji vpliv izkušnje, ki so jih privedle do mest, kjer so zdaj. V raziskavi leta 2019 je 49 odstotkov mladih odgovorilo, da jim je izobrazba pomembna, letos pa že 54 odstotkov. Tako lahko vidimo, da vse več mladih spet postavlja izobrazbo na prvo mesto pred izkušnjami.

Fleksibilen delavnik nova realnost

Kar 87 odstotkov mladih je odgovorilo, da si v prihodnosti želijo fleksibilen delavnik, s katerim bodo lahko ohranjali dobro ravnotežje med delom in življenjem. 54 odstotkov si tudi želi dolgotrajne zaposlitvene pogodbe, a za določen čas, le še 26 odstotkov si v prihodnosti želi klasičen model službe »9 to 5«.