V sredo je bilo po podatkih sledilnika v karanteni 29.651 učencev in 16.779 dijakov. V vrtcih je bilo v sredo v karanteni 275 oddelkov oz. 3952 otrok.

Od skupaj 523 osnovnih šol se delo na daljavo na podlagi odločitve ravnateljev in v soglasju z ministrstvom in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) zaradi epidemioloških razmer v popolnosti v tem tednu izvaja v 13 šolah ter dveh srednjih šolah, so sporočili z ministrstva.

Kot so zapisali, na ministrstvu stanje budno spremljajo in so v stalnem kontaktu z vodstvi zavodov ter pedagoško, zdravstveno in epidemiološko stroko. Sledijo cilju in zavezam, da bodo naredili vse, da vrtci in šole ostanejo varni prostori in odprti kljub zahtevni epidemiološki sliki.

»Če bo podana strokovna ocena, da je treba zaradi varnosti zaščitne ukrepe še okrepiti, bomo to podprli tudi na resornem ministrstvu, same spremembe v izvajanju vzgojno-izobraževalnega procesa pa niso predvidene,« so navedli. Tako tudi ne predvidevajo spremembo šolskega koledarja in tudi ne sistemski prehod na izobraževanje na daljavo za celo državo. Tako bodo zimske šolske počitnice po šolskem koledarju konec februarja, in ne konec tega meseca, kot je v razmislek osebno predlagal predsednik osnovnošolskega združenja ravnateljev Gregor Pečan.

Odločitev za izobraževanje na daljavo v primeru poslabšanja epidemiološke situacije je v pristojnosti ravnatelja, ki se po posvetovanju z ministrstvom in NIJZ odloči za prehod na izobraževanje na daljavo za določen čas. »Na ta način se zagotavlja možnost ukrepanja glede na lokalne epidemiološke razmere,« so zapisali.

Ob tem so na ministrstvu dodali, da vsa navodila, ki se nanašajo na izvajanje pedagoškega procesa, ravnatelji redno prejemajo v okrožnicah. Prav tako so z vsemi v rednem stiku preko srečanj na daljavo. Zadnje je bilo z vsemi ravnatelji v sredo.

Poleg tega je, glede na povečevanje števila okuženih in odsotnih učiteljev, Zavod RS za šolstvo ravnateljem priporočil, da v organizacijo pouka vključijo tudi svetovalne delavce, knjižničarje in druge strokovne delavce s ciljem, da pouk v največji možni meri še vedno poteka v šoli.

Na ministrstvu zagotavljajo, da bodo storili vse, da izobraževanje ostane v šolah in da se vzgojno-izobraževalni zavodi zapirajo zadnji.