Priporočilo pekinškega prometnega urada se glasi: če pride do nesreče, v kateri je udeleženo vozilo z olimpijci, se ne približujte, ohranite razdaljo, ne prihajajte v stik z vpletenimi in počakajte na profesionalno pomoč.

Tudi takšno navodilo naj bi bilo del strogih ukrepov v kitajski prestolnici, kjer v strahu pred širjenjem zadnje različice virusa sprejemajo tudi zelo omejevalne poteze. To prometno navodilo tako sodi v sklop popolne ločenosti domačinov in obiskovalcev iz tujine, kitajske oblasti si tako ali tako prizadevajo za vzpostavitev mehurčka, v katerem bi bili tuji udeleženci tekmovanj popolnoma ločeni od prebivalcev, ki ne bodo imeli neposrednega stika z igrami.

Olimpijski gostje, tekmovalci, funkcionarji in novinarji bodo tako lahko uporabljali le točno določene namenske prevoze in se gibali le v omejenih okoljih tekmovališč in uradnih hotelov.