S ponedeljkom so začele veljati tudi spremembe v javnem potniškem prometu. Pri linijskih, stalnih zunajlinijskih in občasnih prevozih je število potnikov omejeno na število registriranih potnikov v vozilu, zmanjšano za sedeže desno od voznika in neposredno za njim. Nova pravila veljajo tudi v avtobusih mestnega linijskega prevoza, kjer se lahko uporabljajo tudi stojišča, vendar mora biti razdalja med potniki na stojiščih najmanj en meter, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. Pri prevozih potnikov bo treba vstopati pri sprednjih vratih, preostala vrata avtobusa so namenjena izključno izstopu potnikov, navaja odlok.

Zelene oznake na oprijemnih delih

»Stojišča na avtobusih smo označili z zelenimi oznakami, ki so nameščene na oprijemnih drogovih in potnikom sporočajo število in lokacijo prostih stojišč,« so povedali pri Ljubljanskem potniškem prometu (LPP) ter dodali, da se je z novimi omejitvami število potnikov na avtobusih skoraj prepolovilo. Tudi zato, kot pravijo pri LPP, potnike naprošajo, da se v jutranjih konicah na pot odpravijo pravočasno oziroma, če je le mogoče, na en avtobus prej. »V popoldanskih konicah potnike naprošamo, da so strpni do drugih potnikov in ob morebitni gneči počakajo na naslednji avtobus,« so sporočili. »Smo v obdobju epidemije gripe, povečanja okužb s koronavirusom in karanten. Pri tem niso izvzeti niti naši vozniki, ki so še posebej izpostavljeni. V zadnjem času ugotavljamo večje število bolniških odsotnosti voznikov zaradi covida oziroma karanten, kar nam povzroča še dodatne težave pri zagotavljanju trenutno veljavnih voznih redov.« Pri LPP je trenutno od 550 voznikov 50 okuženih oziroma v izolaciji ali karanteni. »Tudi zato dodajanje avtobusov ob trenutnem stanju ni izvedljivo.« Kot do sedaj bodo nadzor nad številom potnikom v avtobusih in njihovo dosledno upoštevanje novih pravil izvajale pristojne službe.

Prav tako je tudi na vlakih število potnikov omejeno na število sedišč, v primeru stojišč pa je treba zagotavljati označbe in razdaljo enega metra. V potniških vagonih, ki imajo namenske prostore za stojišča, se lahko uporabljajo tudi stojišča, a tudi v tem primeru veljajo enaka pravila kot za uporabnike avtobusa. vl