OPN je izolski občinski svet potrdil v začetku julija. Kot so tedaj navedli na izolski občini, gre za prvi celovit prostorski načrt, ki skladno z novo zakonodajo določa namensko rabo zemljišč na območju celotne občine in daje možnost njenemu nadaljnjemu prostorskemu razvoju.

Že kmalu po uveljavitvi prostorskega načrta pa so v civilni iniciativi Gibanje za Izolo sprožili pobudo za referendum o OPN. Ta po njihovih navedbah predvideva pretirano pozidavo, tudi najboljših kmetijskih zemljišč, in ne upošteva pobud domačih kmetov. Prav tako po navedbah iniciative niso predvidena neprofitna stanovanja za mlade in druge občane.

Novembra so predstavniki civilne iniciative predali 952 overjenih podpisov, s katerimi so sprožili postopke za izvedbo referenduma. Občina se ni aktivno vključila v predreferendumsko kampanjo, je pa župan Danilo Markočič izrazil prepričanje, da bodo Izolčani pri odločanju o referendumu »ravnali s srcem in z mislijo na naše mesto in njegov razvoj«. Na izolski občini so sicer že pred tem poudarili, da je bil osnutek OPN na vpogled skoraj pet mesecev in da je občinski svet o njem odločal trikrat.

S sprejetjem prostorskega načrta bo na območje tovarne Argo in Male opreme med drugim umeščen kulturni center, prostor pa ne bo namenjen stanovanjski gradnji. Prostorski načrt omogoča tudi dograjevanje izolske bolnišnice, celovito ureja ukrepe za zagotavljanje poplavne varnosti, poleg tega so dosegli dogovor z imetniki pomožnih kmetijskih objektov oziroma kažet, da bodo te za velike kmetijske pridelovalce večje kot doslej.

Brez OPN ovire pri načrtih

V kampanjo so se poleg Gibanja za Izolo vključili tudi v civilni iniciativi Skupaj za dobro Izole, ki povezuje zagovornike uveljavitve OPN. V civilni iniciativi opozarjajo, da v primeru neuveljavitve OPN občina starih prostorskih aktov ne bo smela spreminjati, zato ne bo mogoče spreminjati namembnosti ali drugih pogojev, ki jih stari akti predvidevajo, to pa bo oviralo občane pri uresničevanju načrtov, ki bodo vključevali gradbeno dovoljenje.

Odlok o OPN bo uveljavljen, če bo zanj glasovala večina volilcev, oziroma zavrnjen, če bo proti glasovala večina volilcev, ki bodo veljavno glasovali, pod pogojem, da proti glasuje najmanj petina vseh volilnih upravičencev. Teh je po javno dostopnih podatkih je v občini 13.462, kar pomeni, da znaša potreben kvorum 2693 volilcev. sta