V Ljubljani je marca 2019 pod okriljem javnega zavoda Ceneta Štuparja – Center za izobraževanje Ljubljana začel delovati Karierni plac – Karierni center za mlade. Projektni partnerji Kariernega centra za mlade so LU Koper, LU Nova Gorica in regionalna razvojna agencija BSC Kranj (coworking Kovačnica). Izvajajo aktivnosti (predavanja, delavnice) na področju karierne orientacije za šolajočo se mladino, starše in strokovne delavce. »S projektom želimo prispevati k čim bolj učinkovitemu mreženju deležnikov na področju trga dela, strokovnih delavcev šol na vseh ravneh izobraževalnega sistema ter k ozaveščanju splošne javnosti o izzivih, ki mlade čakajo na karierni poti,« poudarjajo na Kariernem placu.

Portal za karierno orientacijo

Mladim med šestim in devetnajstim letom ponujajo možnost individualnega informiranja, testiranja, svetovanja s področja načrtovanja in vodenja kariere ter strokovno pomoč in podporo pri odločanju. Z najnovejšimi orodji (interaktivni portal, VR-tehnologije) lahko spoznavajo poklice, izboljšajo poznavanje samega sebe, svojih veščin vodenja kariere in poznavanja trga dela. Organizirajo tudi aktivnosti, kot so obiski delodajalcev, karierni kvizi, hitri zmenki ter učne in debatne delavnice. Za starše izvajajo strokovna predavanja in podporne aktivnosti za lažje načrtovanje kariere njihovih otrok, za strokovne delavce pa izobraževalno-delovna srečanja. Več informacij najdete na portalu www.karierniplac.si. Vse aktivnosti so za udeležence brezplačne, saj projekt sofinancirata ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz evropskega socialnega sklada v obdobju 2019–2022.