Programski svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) sestavlja 29 članov, od katerih predsednik republike na predlog registriranih verskih skupnosti imenuje dva člana. DZ imenuje 21 članov, od tega 16 na predlog gledalcev in poslušalcev programov RTVS, pet članov pa na predlog političnih strank. Tri člane izvolijo izmed sebe zaposleni v RTVS, po enega člana pa imenujejo madžarska in italijanska narodna skupnost ter Slovenska akademija znanosti in umetnosti.

Zdajšnjemu programskemu svetu se bo štiriletni mandat iztekel 27. januarja. DZ je decembra lani že imenoval 13 članov programskega sveta v novem mandatu