Skupina je presegla zastavljene cilje poslovanja in kljub omejitvam zaradi pandemije zagotavljala zanesljivo oskrbo z električno energijo, je danes na novinarski konferenci v Ljubljani dejal generalni direktor Gen energije Martin Novšak.

Proizvodnja električne energije je načrte nekoliko presegla, pri čemer so bile hidrološke razmere zahtevne - v prvi polovici leta so bile dobre, v drugi pa slabe, kar je pomenilo, da so morali biti zelo pozorni pri dobavi nadomestne energije v času remonta Nuklearne elektrarne Krško (Nek). Na trgu so bile predvsem jeseni visoke cene, so imeli pa prednost, da so lahko elektriko proizvajali v Termoelektrarni Brestanica (TEB), ki lahko deluje na plin ali na kurilno olje. V TEB, kjer so lani zagnali novi, sedmi blok, so izrazito veliko proizvajali za trg, in to na olje, ker je bil plin predrag, je povedal Novšak.

Lansko leto je med drugim zaznamovala velika volatilnost trga, je povedal Novšak in ocenil, da se bodo zaostrene tržne razmere nadaljevale tudi letos. Pričakuje, da se bodo cene električne energije umirile, saj da tako visoke, kot so trenutno, niso vzdržne, da pa ne bodo več tako nizke, kot so bile pred podražitvijo. Podjetjem zato svetuje, naj z dolgoročnimi pogodbami še počakajo, če pa potrebujejo elektriko, naj sklenejo pogodbe za krajše obdobje.

Družba Gen energije je imela lani po ocenah 26 milijonov evrov čistega dobička, potem ko je po podatkih s spletne strani skupine Gen ta predlani znašal 45,7 milijona evrov. Prihodki so bili lani na ravni 230 milijonov evrov, predlani pa pri 231,4 milijona evrov.

Skupina Gen, ki 99 odstotkov elektrike proizvaja brezogljično, v veliki večini z Nekom in hidroelektrarnami, nekaj tudi s sončnimi elektrarnami, je danes predstavila Vizijo 3+1, ki naj bi bila ključ do razogljičenja slovenske energetike, in sicer kot vire predvideva jedrsko, hidro in sončno energijo (3) ter kot rezervo plin (+1).

Vizija predvideva gradnjo drugega bloka Neka. Z jedrsko energijo bi letno zagotovili devet teravatnih ur (TWh) električne energije, z vodnimi in sončnimi viti še eno TWh. Z 10 TWh bi lahko nadomestili izpad štirih TWh električne energije letno iz Termoelektrarne Šoštanj (Teš) ter zagotovili tri TWh za ogrevanje in hlajenje, dve TWH za elektrifikacijo tretjine osebnega prometa in eno TWh za digitalizacijo družbe, navajajo v viziji.

Vizija 3+1

»Vizija 3+1 skupine Gen je steber elektroenergetskega prehoda Slovenije, odgovor nanjo in odgovor na doseganje podnebne nevtralnosti tako doma kot tudi zunanj naših mej,« je dejala finančna direktorica Gen energije Gordana Radanovič.

Gradnja Nek 2 je po njihovem mnenju nujna za zagotavljanje stabilne dobave električne energije in manjše uvozne odvisnosti, predvsem po načrtovani opustitvi rabe premoga. Kot je povedal poslovni direktor Gen energije Danijel Levičar, bo po lanski pridobitvi energetskega dovoljenja za drugi blok sledila javna razprava, v kateri pričakuje soočenje različnih vizij zelenega prehoda elektrogospodarstva, pripravili so strokovne podlage za umeščanje projekta v prostor, po tem je predvideno pridobivanje morebitnih sovlagateljev, sledilo bi pridobivanje gradbenega dovoljenja in izbor tehnologije.

Levičar meni, da bi bilo treba odločitev, ali se bo šlo v investicijo, sprejeti do leta 2027, nato pa do leta 2033 projekt izvesti, saj je po sedanjih načrtih takrat predvideno zaprtje Teša.

Novšak imenovanja uprave družbe Gen-I, o katerem odloča sodišče, ni želel komentirati, ker so postopki še v teku. Želi pa si, da bi sodišče odločilo čim prej in da bi imela družba stabilno, dolgoročno upravo. Tako tudi ni želel govoriti o morebitnih novih pogovorih med polovičnima družbenikoma Gen-I, družbama Gen EL in Gen energija, ki na skupščini Gen-I odločata soglasno.

Okrožno sodišče v Krškem odloča o imenovanju začasne uprave družbe Gen-I po tistem, ko skupščina družbe Gen-I 17. novembra znova ni bila uspešna pri imenovanju nove uprave, predsedniku uprave Robertu Golobu pa je tisti dan potekel mandat. Sodišče ima na mizi tri predloge, ki so jih podale družbe Gen energija, Gen-EL in Gen-I (dva predloga naj bi predvidevala, da bi upravo vodil Golob, eden pa, da bi jo Novšak). Prvi narok je sklican za petek. V Gen-I so v sredo povedali, da v petek še ne pričakujejo odločitve.