Rast je predvsem posledica ohlapne denarne politike ameriške centralne banke (Fed), povezane z okrevanjem po pandemiji. Zato so bili rezultati ameriških podjetij zelo dobri. Prihodki so rekordni, zelo visoka pa je bila tudi neto profitna marža, kar je prineslo rekordne dobičke. Podjetja so tako znova povečala nakupe lastnih delnic in izplačevala dividende. Konec letošnjega tretjega četrtletja so imela na svojih računih rekordna denarna sredstva, bilo jih je za 3,8 bilijona dolarjev. Letos so za lastne delnice namenili 850 milijard dolarjev, za naslednje leto so načrti še nekoliko višji, okrog 900 milijard dolarjev. Za več kot 500 milijard pa lahko vlagatelji pričakujejo tudi dividend. Ob upoštevanju obrestne mere, ki jo vlagatelji trenutno dobijo na banki, se zdi skupna donosnost za leto 2022 glede na trenutno tržno kapitalizacijo v vrednosti 3,7 odstotka razmeroma privlačna.

Dogajanje na delniških trgih v naslednjem letu bo odvisno predvsem od ravnanja Feda. Inflacija je na letni ravni trenutno skoraj sedemodstotna, najpomembnejše pa bo, ali bo ta začasne narave ali bo vztrajala tudi v drugi polovici leta 2022. Trenutno se zdi, da je bolj začasna, vseeno pa ne gre izključiti možnosti, da inflacijski pritiski ostanejo z nami dlje časa. V tem primeru bi lahko Fed nekoliko zaostril denarno politiko in privlačnost delnic bi upadla, kar bi lahko na trg prineslo nekoliko večji popravek. Vse pa bo odvisno od ravnanja kupcev in podjetij ter od tega, ali bodo ti lahko prevzeli štafetno palico od Feda, ki je po pandemiji prinesla okrevanje gospodarstva. Bilanca Feda se je od začetka leta 2020 okrepila za 4,6 bilijona dolarjev. Kar 2,2 bilijona dolarjev je pristalo na bančnih računih ameriških državljanov. Tako je v letu 2022 veliko odvisno tudi od njihovih dejanj – bodo povečali trošenje ali pa jih bo še strah.

V prihodnjem letu na ameriških delniških trgih ne moremo pričakovati nadpovprečnih donosov, lahko pa so ti vseeno pozitivni, če se bo okrevanje nadaljevalo in ne bo večjih presenečenj. Veliko bo odvisno tudi od okrevanja Kitajske in Evrope. Veliko ameriških podjetij je namreč globalnih. Vlagateljem bi svetoval nekaj previdnosti, vendar pa se zdi, da bi bila predvsem nekoliko večja korekcija zelo dobrodošla in dobra vstopna točka. Prav tako je ob koncu leta treba pogledati lastno bilanco in narediti spremembe, če so te potrebne. Srečno v letu 2022!