Kot je razvidno iz današnje objave na Ajpesu, so se nad večino pravnih oseb, na katere se nanašajo terjatve, vodili insolvenčni postopki oziroma so ti še v teku. Ponudbe se glede na objavljeno javno povabilo zbirajo za premoženje kot celoto, Goriupova pa se je za ta korak odločila zaradi pridobitve informacij, ki da so pomembne za presojo najugodnejših pogojev in načina prodaje teh terjatev.

Ponudbe morajo biti oddane na pošto in poslane s priporočeno pošiljko v roku enega meseca od objave vabila na naslov stečajne upraviteljice.

Najvišje terjatve do družb HTC Dva, Merfin in Factor Leasing

Med najvišjimi terjatvami, ki jih zajema vabilo, so terjatve do družb HTC Dva (203,5 milijona evrov), Merfin (46,8 milijona evrov) in Factor Leasing (24 milijonov evrov). Vse tri so bile vpletene v sporne Kordeževe posle ob prevzemanju starega Merkurja, dokončanem leta 2010.

Družba HTC Dva je služila kot vzvod za financiranje menedžerskega prevzema Merkurja, dejansko pa je bilo lastninjenje izvedeno preko Merfina. Kordež je januarja 2016 po priznanju krivde za 11 kaznivih dejanj dobil sedem let in pol zaporne kazni ter plačilo denarne kazni v višini 23.500 evrov. Odslužil je leto in tri mesece, nato mu je bil odobren pogojni izpust.

Med višjimi Merkurjevimi terjatvami do pravnih oseb so še terjatve do podjetij Rent A (6,8 milijona evrov), Alpos (šest milijonov evrov), Skupina Viator & Vektor (pet milijonov evrov), Vegrad (2,4 milijona evrov), Gradbinec (1,4 milijona evrov) in Solarius (1,1 milijona evrov).