Novembra je bil realni prihodek od prodaje v trgovini z motornimi gorivi na mesečni ravni nižji za 6,5 odstotka in v trgovini z živili za 1,5 odstotka, medtem ko se je v trgovini z neživili zvišal za 1,1 odstotka.

K višjemu prihodku na letni ravni je najbolj prispevala 79,4-odstotna rast v trgovini z motornimi gorivi. V trgovini z neživili je bila v primerjavi z lanskim novembrom, ko je bilo poslovanje omejeno zaradi ukrepov v zvezi z epidemijo, rast 45,8-odstotna. V trgovini z živili je bila zmernejša, prihodek od prodaje se je zvišal za šest odstotkov.

Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno je bil v prvih 11 mesecih leta za 16,5 odstotka višji kot v tem času lani in za 5,3 odstotka višji kot v enakem obdobju leta 2019. Najbolj se je zvišal v trgovini z motornimi gorivi, za 26 odstotkov. V trgovini z neživili je bil višji za 15,6 odstotka, v trgovini z živili pa za 7,7 odstotka.

Realni prihodek od prodaje v trgovini z motornimi vozili in od popravil teh je bil novembra za 1,1 odstotka višji kot oktobra in za 16,9 odstotka višji kot novembra lani ter za 8,4 odstotka višji kot novembra 2019. V prvih 11 mesecih je bil za 6,9 odstotka višji kot v tem času lani, od prihodka v enakem obdobju leta 2019 pa je bil za 8,5 odstotka nižji.

Storitve in trgovina oktobra s šesto zaporedno mesečno rastjo obsega prodaje

Obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini se je oktobra glede na september povečal za 0,7 odstotka; na mesečni ravni je šlo za šesto zaporedno rast. Povečal se je sicer le v trgovini, za 0,8 odstotka, medtem ko se je v storitvenih dejavnostih za 1,6 odstotka zmanjšal. Obseg je bil večji tudi na letni ravni, navaja statistični urad.

Na mesečni ravni se je med storitvenimi dejavnostmi obseg prodaje povečal v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 0,8 odstotka) in v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 0,1 odstotka). Zmanjšal se je najizraziteje v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 3,9 odstotka); sledile so dejavnosti promet in skladiščenje (za 0,8 odstotka), gostinstvo (za 0,3 odstotka) in poslovanje z nepremičninami (za 0,1 odstotka), so sporočili z državnega statističnega urada.

V primerjavi z oktobrom lani je bil skupen obseg prodaje v letošnjem desetem mesecu večji za 15,7 odstotka. V storitvenih dejavnostih je porasel za 18,1 odstotka, v trgovini pa za 11,8 odstotka.

V gostinstvu 71-odstotna rast prodaje

Povečal se je v vseh skupinah storitvenih dejavnosti, najbolj v gostinstvu, in sicer za 71,1 odstotka. Sledile so druge raznovrstne poslovne dejavnosti, za 27,9 odstotka, poslovanje z nepremičninami, za 20,2 odstotka, promet in skladiščenje, za 11,7 odstotka, informacijske in komunikacijske dejavnosti, za 10,6 odstotka, ter za strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, za 6,3 odstotka.

V primerjavi z oktobrom 2019 je bil obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini večji za 5,4 odstotka. V trgovini je bil večji za 7,3 odstotka, v storitvenih dejavnostih pa za pet odstotkov.

V prvih desetih mesecih letošnjega leta je bil skupen obseg prodaje za 10,6 odstotka večji kot v istem obdobju leta 2020, in sicer se je v storitvenih dejavnostih povečal za 11 odstotkov, v trgovini pa za 10 odstotkov. Povečal se je v vseh skupinah storitvenih dejavnosti, najbolj v poslovanju z nepremičninami, za 25,8 odstotka, še navaja državni statistični urad.