EKWB: vzpostavitev dobaviteljskih verig na vsaki celini

Podjetje je že zdaj razvojno močno, v prihodnjem letu pa bomo premikali meje predvsem na področju inovativnosti in tehničnih zmožnosti. Povpraševanje na trgu nas namreč sili, da še pospešimo hitrost in količino razvojnih projektov. Na kratko: močno se bomo osredotočili na razvoj trgov, ki kažejo velike možnosti rasti, na obvladovanje novih prodajnih kanalov, postavitev novih letvic glede performansa in dizajna EK izdelkov. Največji izziv je zagotovo dobaviteljska veriga, kjer imamo v zadnjem letu vsi velike težave. Zato bomo nadaljevali projekt vzpostavitve dobaviteljskih verig na vsaki celini, ki smo ga začeli v prvi polovici letošnjega leta in ki nam bo pomagal pri reševanju problema.

Pišek - Vitli Krpan: ob 45. obletnici utrditi položaj v panogi gozdarske mehanizacije

Z vstopom v 45. leto delovanja družinsko podjetje doživlja razvojno preobrazbo. Tradicija in navade naših strank so osnova za vpeljavo novega načina mišljenja in posledično vpeljavo novih tehnologij. Z vsakim korakom se približujemo industriji 4.0. V naslednjem in tudi v letu 2023 bomo izvajali naložbo, katere cilj sta razširitev in optimizacija proizvodnih procesov na obstoječi lokaciji. Z vpeljavo digitalizacije bomo celostno povezali obstoječo in novo opremo, kar bo omogočilo še boljše upravljanje proizvodnje. Pametna tovarna bo zajemala nove prostore in opremo za razvoj ter proizvodnjo. Prihodnje leto bomo predstavili novo linijo gozdarskih prikolic krpan. Vzporedno z novo linijo smo se premišljeno lotili prenove logotipa Krpan, ki je sedaj bolj pokončen in je odraz še bolj samozavestne drže. Z razvojem novih izdelkov, vlaganjem v znanje zaposlenih in iskanjem dodatnega visoko usposobljenega kadra ter ne nazadnje z novo grafično podobo želimo v prihodnosti še bolj utrditi svoj položaj v panogi gozdarske mehanizacije.

Marmor Hotavlje: projekti v znamenju morja, zemlje in sonca

Meje ločujejo. Ne poznamo meja, znamo pa povezovati. Povezujemo izkušnje preteklosti s sedanjostjo in jih nadgrajujemo z navdihom prihodnosti. Že danes razmišljamo, kako in kaj bomo delali jutri: projekte v znamenju morja, zemlje in sonca. Ohraniti jahtno floto, zgraditi čim več palač, jih opremiti z luksuznim kamnitim pohištvom ter drugimi umetniškimi izdelki ter se začeti ozirati proti nebu, ki bo prineslo nove, danes nepojmljive priložnosti. Ovir ni, so samo novi izzivi, ki jih ne manjka in jih ne bo zmanjkalo. Ti so naša stalnica, kakor tudi njihove rešitve, ki so rezultat dela naše močne ekipe.

MG Rohr: zagotavljati okolje, ki bo pospeševalnik razvoja

Dvigovali bomo raven avtomatizacije in informatizacije poslovanja. Vsako leto naredimo korak naprej v robotizaciji in drugih oblikah avtomatizacije ne le proizvodnega procesa, temveč vseh poslovnih procesov. Že v prvem četrtletju načrtujemo nadaljnji preboj. Največji projekt prihodnje leto pa je gradnja nove poslovne stavbe za skladiščenje in razrez cevi, katere ključni element bo namensko avtomatizirano kasetno skladišče za manipulacijo in skladiščenje cevi. Za zagotovitev dolgoročne rasti podjetja želimo vnaprej zagotavljati okolje, v katerem kadri in organizacija ne bodo ozko grlo, ampak pospeševalnik razvoja. Tesno sodelujemo s strokovnimi šolami z namenom razvoja bodočih sodelavcev skozi projekte še v času njihovega šolanja. V letu 2022 pričakujemo prve konkretne učinke. Opolnomočiti želimo ključne sodelavce, da bodo sami sprejemali zahtevne odločitve. Postavili smo sistem vrednot, ki nas usmerjajo pri delu. Za prihodnje leto imamo že zbran nabor nadaljnjih aktivnosti, ki bodo imele dolgotrajne učinke.

REM: izzivom kos z dobrim in natančnim delom

V prihajajočem letu se bomo še dodatno osredotočili na digitalizacijo delovnih procesov v administrativnem in proizvodnem delu ter uvajanje novih tehnologij v proizvodnji. Zastavili smo si cilje, ki bodo prispevali k izboljšanju kakovosti naših produktov in storitev ter posledično dvignili konkurenčnost podjetja na ciljnih trgih. Verjamemo, da bomo s temi aktivnostmi premikali meje tako znotraj podjetja kot tudi na trgu. V letu 2022 vidimo veliko izzivov, ki jim bomo kos le z dobrim in natančnim delom.

Ensol 360: zlitje razvoja izdelkov in uporabniške izkušnje na Obali

Danes obstaja meja med razvojem 360 Karting izdelkov in uporabniško izkušnjo. Leto 2022 prinaša njuno zlitje na novonastajajoči lokaciji podjetja v Izoli. Naša prioriteta so projekti za trg, pri čemer poleg tržišča ZDA dobivamo vse večje priložnosti tudi na trgih EU. Zavedamo se, da lahko uresničevanje omenjenih projektov ostane dolgoročno uspešno zgolj, če bo tem sledil razvoj notranjih kompetenc že danes enkratnega kolektiva. V našteto bomo vložili veliko pozornosti in sredstev. Znotraj podjetja želimo združiti klasični industrijski pristop, ki je nujen za izdelavo 360 Karting projektov, in digitalno tehnologijo. Ta proces je že intenzivno v teku in bo v letu 2022 svoje mesto našel v vsakodnevni poslovni praksi.