Občini Radovljica in Naklo sta imeli že od leta 2017 občinski inšpektorat in redarstvo organizirano kot skupno občinsko upravo s sedežem v Radovljici, kjer bo tudi sedež razširjenega organa. Občini Medvode in Škofja Loka pa sta imeli izvajanje nalog doslej organizirano v okviru svojih občinskih uprav.

Občina Medvode je bila ena redkih slovenskih občin, ki doslej ni sodelovala v nobenem organu skupne občinske uprave. Kot so sporočili iz občine, se sedaj prvič v tej obliki združujejo s tremi občinami za izvajanje nalog inšpektorata in redarstva z možnostjo kasnejšega dodajanja novih skupnih nalog.

Občine s sodelovanjem združujejo in optimizirajo kadrovske, finančne in organizacijske vire. Skupne občinske uprave pa spodbuja tudi zakonodaja, saj država dodatno sofinancira izvajanje nalog, ki jih občine organizirajo v tej obliki.

Občine Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo imajo skupaj 63.580 prebivalcev, 370 kvadratnih kilometrov površine in 817 kilometrov lokalnih cest. Za opravljanje nalog občinskega inšpekcijskega nadzorstva bo medobčinski inšpektorat in redarstvo v letu 2022 zaposloval štiri inšpektorje in devet občinskih redarjev.

Plačane globe za prekrške, ki jih izrečeta medobčinska inšpekcija in medobčinsko redarstvo, so prihodek proračuna občine, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.

»Ob začetku delovanja medobčinskega inšpektorata in redarstva poudarjamo, da namen delovanja občinskih inšpektorjev in redarjev ni izdajanje glob in kazni, ampak preventivno delovanje in pomoč občanom,« so še poudarili na Občini Medvode in dodali, da lokalni predpisi določajo pravila skupnosti občanov in omogočajo kvalitetno sobivanje v občini.