Gradnja, ki jo načrtuje novi lastnik hotela Zlatorog Damian Merlak, bo izvedena na mestu obstoječih stavb. Zaradi dotrajanosti jih namerava investitor porušiti in zgraditi tri nove sodobne hotelske stavbe, ki bodo zasnovane trajnostno in oblikovane na način, da se bodo v največji možni meri zlile s krajinsko podobo Triglavskega narodnega parka (TNP).

Urbanistična rešitev, ki jo je izdelalo podjetje Ofis arhitekti, predstavlja hotelski kompleks z razgibano kompozicijo volumnov, ki so razpršeno umeščeni v prostor. Investitor pa svoje namere ne more v celoti realizirati na podlagi pogojev, ki jih za to lokacijo določa občinski prostorski načrt. Zato je v začetku lanskega leta na njegovo pobudo stekla priprava podrobnega prostorskega načrta za to območje, ki so ga pripravili Šabec Kalan Šabec Arhitekti.

Podrobni prostorski načrt omogoča celovito ureditev območja, skladno s strateškimi usmeritvami in smernicami nosilcev urejanja prostora. V času javne obravnave na dopolnjen osnutek ni bilo pripomb. Tudi občinski svetniki, ki so zadovoljni, da se bo območje s propadajočim hotelom po dolgih letih vendarle uredilo, so bili s predstavljeno zasnovo zadovoljni že na prvem branju odloka maja letos.

Bazen in wellness bosta morala biti dostopna tudi zunanjim obiskovalcem

Je pa občinski svetnik Bojan Traven opozoril, da morajo biti spremljevalni programi hotela, kot sta bazen in wellness, dostopni tudi zunanjim obiskovalcem. Kot izhaja iz načrta, so v stavbah načrtovane namestitvene, gostinske, trgovske, športne, kulturne in kongresne dejavnosti, ki bodo dopolnile turistično ponudbo širšega območja v Bohinju. Spremljevalni programi hotela bodo tako dostopni za zunanje obiskovalce.

Prostorski načrt je usklajen tudi s pogoji, ki so jih podali javni zavod TNP, ministrstvo za kulturo in Zavod RS za varstvo narave. Med njimi so zahteve, da se parkirišče ozeleni, da se podporne zidove gradi le izjemoma, da so otroška igrišča le ob objektih, da se pri gradnji uporabi krajevno značilne materiale, omejena je tudi površina zunanjega bazena.

Glede tlorisnih dimenzij so želeli, da so manjša odstopanja, da je oblika čim bolj zavezujoča. Strožje so omejili tudi višine stavb. V nadaljnji fazi projektiranja bo tako treba preveriti, če je mogoče še katerega od objektov znižati, s čimer bi se dosegla še večja razgibanost kompozicije, je pojasnila Mojca Kalan Šabec in dodala, da zmogljivost ležišč ostaja 168.

Za potrebe hotela bo treba zgraditi tudi nekaj komunalne infrastrukture. Za gradnjo komunalne opreme se bodo finančna sredstva zagotovila iz komunalnega prispevka. Financiranje in izvedbo prestavitve obstoječe komunalne opreme in rekonstrukcije odseka lokalne ceste, vključno s prestavitvijo obračališča, avtobusnim postajališčem in nadstrešnico nad njim, pa bo prevzel investitor.

Kot je na četrtkovi seji izpostavil Traven, so v Bohinju s sprejemom podrobnega prostorskega načrta pokazali, da je tudi v tako občutljivem okolju, v osrčju TNP, mogoče izpeljati veliko investicijo. Ob tem je spomnil, da so to izvedli v kratkem času le dveh let in pol od prvega srečanja z investitorjem in dveh let od začetka projekta podrobnega prostorskega načrta.

Bohinjski svetniki so v četrtek prav tako soglasno sprejeli tudi občinski proračun za prihodnje leto. »To je rekorden proračun, težak 20 milijonov evrov. Na to smo lahko ponosni, je pa tudi obveza, da podane predloge izpeljemo,« je dejal bohinjski župan Jože Sodja. Ker je načrtovanih prihodkov 17 milijonov evrov, občina načrtuje tudi zadolžitev v višini 2,8 milijona evrov.

Od 20 milijonov evrov odhodkov je za 11,5 milijona evrov investicij. Največji projekt je že začeta gradnja novega vrtca v Bohinjski Bistrici. Stekla bo tudi gradnja kolesarske povezave Bled-Bohinj, nadaljuje pa se tudi gradnja komunalne infrastrukture.