Navedbe v zvezi s prijavo ne držijo.

1. Iz prijave prekrška je povsem razvidno, da jo je podal dr. Anton Olaj kot občan oziroma državljan. Dokument ne nosi nikakršnih oznak, ki bi kazale, da gre za uradni dokument GPU oziroma policije, prav tako se prijavitelj nikjer ne sklicuje na svojo funkcijo oziroma položaj v GPU. Na dokumentu je razviden njegov osebni naslov, ne pa naslov GUP.

Kar je še zanimivo, je to, da prijava prekrška ni datirana, torej niti ne moremo vedeti, kdaj jo je oddal. Edini datum, ki je razviden iz prijave, s katero se me seznanili, je, da je kopija enaka izvirniku z datumom 30. 11. 2021.

2. Na policiji so ob tem navedli, da »se je generalni direktor policije z zapisom Gantarja seznanil dan po objavi na družbenem omrežju ter ga istega dne vljudno pozval k dodatni pojasnitvi zapisa v izogib nesporazumu, vendar ni bilo odziva«.

Moram dodati, da sem Olajev tvit, s katerim me poziva k pojasnitvi, spregledal. Pač nimam toliko časa niti volje, da bi ves čas visel na twitterju in se ukvarjal z vsakovrstnimi odzivi na svoje zapise. Vendar moram priznati, da tudi če bi ga opazil, nisem prepričan, da bi odgovoril nanj.

Vsekakor pa menim, da platforme socialnih omrežij ne morejo biti uradni komunikacijski kanal državnih institucij za pozivanje državljanov k pojasnilom v »izogib nesporazumov«. Še posebej ne v primerih, kadar sledijo pravne posledice, kot je uvedba prekrškovnega postopka.

Pavel Gantar, Ljubljana