Prehrana v Ljubljani.

Demagogija je, zvračati krivdo glede današnje prehranjevalne krize v Ljubljani na socijalistične stranke. Prepričani smo, da se tega tudi »Jutro« prav dobro zaveda. Torej uganja »Jutro« zavestno demagogijo z namenom, oblatiti socijalistične stranke in pokazati sebe in svojo stranko kot rešilnega angelja, ki bi lahko nasitil stradajoče, a jih noče, ker nima prve besede na mestnem magistratu. (…)

JDS se zelo rada s ponosom trka na junaška prsa, kadar govori o mestni aprovizaciji za časa vojne. Ne odrekamo zaslug bivšemu mestnemu gospodarstvu glede prehrane v vojnem času, vendar pretirana samohvala ni nikjer na mestu in tudi v tem slučaju ne. Vsi vemo, kakšni pogoji so bili, dani med vojno za razvoj aprovizacije, (brez zasluge JDS) in kaj bi se še lahko izvršilo, a se ni. Vsega tega »Jutro« mogoče ne ve, a se lahko informira v svoji najbližji okolici. (…)

Redna prehrana ne zavisi od občin ali posameznih pokrajin, ampak izključno le od državnega gospodarstva. Radovedni smo, kako bi JDS med vojno prehranjevala Ljubljano, če bi ne imela na razpolago ogromnih državnih podpor in bi prehranjevalne akcije ne ščitile rekvizacijske in še razne druge izjeme zakonite določbe. (…)

Organizirati nakup živine je brez zakonite zaščite težko izvedljivo. Edini zavod, ki bi bil za nakup živine še od vojnih časov na razpolago, je bila Vnovčevalnica za živino in mast. Ta zavod je pa dala JDS privatnikom na razpolago, da so si ustanovili dobičkanosno podjetje, ki je sedaj brez cene za splošnost. (…)

Glavno zlo glede pomanjkanja mesa je izvoz. Italijanski prekupci (navadno celo fašisti) pokupijo vso živino v tistih krajih, ki imajo dobavljati Ljubljani. Nikomur izmed vladajočih ne pride niti na misel, da bi zabranil licitacijo cen klavni živini. Nikogar ni (vlada, kje si?) in Italiani se nam z visokim kurzom lire smejejo v pest. Na primer, v Trstu je našega mesa dovolj na razpolago, dočim ga Ljubljana nima. Torej gospodje okoli »Jutra«, napravite red in ne kažite s prstom na socijalistične stranke, ki ne spadajo k vladnim strankam. (…)

Jugoslavija, 16. decembra 1921

Ljubljana 16. decembra

Med slovenskim in srbijanskim mentalitetom je ena najbolj bistvenih razlik pogled na razmerje med državo in državljanom. Zlasti kranjski Slovenec je iz avstrijskih časov naučen v vseh slučajih zahtevati pomoč in zaščito države. Šumadinec pozna državo večinoma le kot reprezentantinjo naroda in takrat, ko se ji mora oddolžiti s krvnim ali novčanim davkom. (…)

Klasičen vzgled, kako zna biti slovenski človek nasproti svoji državi krivičen in nehvaležen, vidimo v stališču, ki ga zavzema socijalistična večina ljubljanskega občinskega sveta v vračanju aprovizacije.

Ljubljana stoji pred katastrofalno prehranjevalno krizo. Najvažnejših živil je na trgu tako malo, da trpe pomanjkanje že bolniki, starčki in otroci. (…)

Mesto pozitivnih ukrepov za izboljšanje prehrane, je dobila danes Ljubljana od socijalistične koalicije papirnat odgovor v »Jugoslaviji«. (…)

»Jugoslavija« sama ugotavlja, da je danem položaju Ljubljana, kar se tiče prehrane, prepuščena sama sebi, izjavlja pa, da je nakupovanje živil po mestni občini v večjem obsegu izključno, ker prvič ona nima izvežbanega personala na razpolago in drugič tudi ne milijonskih vsot. (…) Glede mleka, da žalibog dosedaj ni bilo mogoče še ničesar ukreniti, akoravno se je že marsikaj poskušalo. Torej v vseh granah prehrane popoln debakel! Istočasno zahteva »Jugoslavija«, da rešuje aprovizačno vprašanje vlada in država. (…)

Mar hoče socijalistična večina Ljubljanske občine, da naj država preskrbi še to, da bodo gospodom občinskim svetnikom pečeni golobi letali v usta? (…)

Jutro, 17. decembra 1921

Prehrana v Ljubljani.

»Jutro« se v svojem včerajšnjem Uvodniku na vse pretege trudi, da opere JDS vsake krivde, glede prehranjevalne krize v Ljubljani. »Jutro« so v živo zadele naše stvarne ugotovitve, kdo je pravzaprav kriv, da so živila draga in da jih primanjkuje na trgu.

»Jutrov« odgovor na naš članek o Prehrani v Ljubljani je nestvaren in konfuzen ter jasno izpričuje, da člankar niti pojma nima, o aprovizačnem vprašanju. (…)

Smešna je trditev »Jutra«, da je prehranjevalna politika izključno le zadeva občin, dočim lahko centralna vlada hodi svoja pota, ne meneč se za posebne prehranjevalne prilike pasivnih krajev. (…)

Vse zahteve, ki smo jih stavili v našem članku napram državi, so potrdile do sedaj še vse enkete glede prehrane, ki so se vršile v Ljubljani. »Jutro« nastopa z mnenjem, da je država neinteresirana na prehrani v Ljubljani, kot neizprosen nasprotnik interesov konsumentov. Seveda, kdor ima pečene golobe na razpolago (besede po »Jutru«), ta se lahko norčuje iz stradajočih množic! (…)

Jugoslavija, 18. decembra 1921

Vir: Digitalna knjižnica Slovenije – dLib