»Ker se organi nadzora pri družbi Gen-I niso odzvali na poziv ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, naj preverijo skladnost vseh bruto izplačanih prejemkov vodstvenih kadrov z določili zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti države in samoupravnih lokalnih skupnosti, smo odgovorne ponovno pozvali, naj nas seznanijo z aktivnostmi v smeri vzpostavitve zakonitega stanja in posredujejo zahtevane izjasnitve z utemeljitvami najkasneje do 31. decembra,« je ministrstvo v sredo zapisalo na Twitterju.

Kot so še dodali, so pogodbena določila nična, če niso v skladu z Lahovnikovim zakonom. Njihovo skladnost morajo po uradni dolžnosti preverjati organi nadzora.

Gospodarsko ministrstvo je v začetku decembra uvedlo prekrškovni postopek zoper organe nadzora družb Gen-I, Gen-EL, Gen-I Esco in Elektro Energija, ker mu niso pravočasno posredovali pogodb z direktorji družb v skladu z Lahovnikovim zakonom po lastniških spremembah. Dodatno je pozvalo, naj nadzorniki Gen-I preverijo skladnost izplačil vodilnim v družbi.

Na ministrstvu so novembra za STA pojasnili, da se je lastniška struktura Gen-I v preteklosti spreminjala in da so letos ugotovili okoliščine, iz katerih bi lahko izhajalo, da gre za družbo z večinskim deležem države v smislu določb Lahovnikovega zakona in s tem za zavezanko po tem zakonu.

Te ugotovitve so nato posredovali družbi Gen-I in jo pozvali k posredovanju dokazil o statusu družbe in skladnosti prejemkov z določbami zakona.

V Gen-I so to po uvedbi prekrškovnih postopkov potrdili in dodali, da so poziv prejeli 17. novembra, na zadnji dan mandata uprave Roberta Goloba. Nanj so se pravočasno odzvali, so zapisali in ponovili, da jih ministrstvo pred tem ni imelo na informativnem seznamu družb zavezank po zakonu.

Sicer pa Lahovnikov zakon družbam po kasnejši spremembi lastništva, zaradi katerega bi morebiti postale zavezanke po zakonu, ne nalaga posredovanja pogodb, sklenjenih v obdobju, ko to niso bile, so še dodali v Gen-I.

Gen-I še vedno nima uprave

Gen-I medtem še vedno nima uprave, družbo od izteka mandata uprave z Robertom Golobom na čelu od 18. novembra vodijo pooblaščenci.

Golob je namreč tik pred iztekom mandata ostal brez soglasja za nov mandat na čelu Gen-I, ki ima dva lastnika: 50 odstotkov je v lasti Gen Energije, 50 odstotkov pa v lasti družbe Gen-EL. O imenovanju uprave odloča skupščina soglasno, v nasprotnem primeru predlog ni sprejet.

Družbeniki se do zdaj niso uspeli dogovoriti o novi upravi Gen-I, zato naj bi jo imenovalo sodišče, ki pa o upravi še ni odločilo. Sodišče v Krškem naj bi sicer odločalo o treh predlogih za začasno upravo; po dveh predlogih bi jo še naprej vodil Robert Golob, po enem pa Martin Novšak, sicer generalni direktor Gen Energije.