Kot je razvidno iz policijskega dopisa, je Olaja zmotil Gantarjev zapis na tviterju iz prve polovice oktobra: »Res je! Po mestu krožijo organizirane tolpe državljanov, ki na nič hudega sluteče ljudi mečejo solzivec in jih polivajo z vodo!« Gantar se je s tem zapisom odzval na zapis uporabnice omrežja twitter, ki je potarnala, kako se zaradi protestov poslabšuje kakovost življenja v Ljubljani. Šlo je za dni po protestu 5. oktobra, ko je policija uporabila rekordno količino solzivca.

Olaj je svojim podrejenim naznanil, da je Gantarja pozval, da naj svoj zapis pojasni, vendar odgovora ni dobil, je pa Gantar že prej isti uporabnici, ki ga je spraševala, ali policijo označuje za organizirano tolpo, odgovoril: »Policija? Sem mislil, da so neznanci kamuflirani v uniforme. Nasilni demonstranti? Nisem videl, da bi razbijali izložbe, ropali in zažigali avtomobile«.

Generalni direktor policije je prijavo podal v vlogi oškodovanca. V prijavi je pojasnil pomen besede tolpa iz slovarja slovenskega knjižnega jezika in navedel, da je Gantar oziroma »neznana oseba, ki na Twitterju uporablja profil Pavel Gantar«, posegel v njegove osebne pravice in se do njega vedel na žaljiv način, saj je policist z dolgoletnim delovnim stažem na najrazličnejših delovnih mestih v policiji. Ker ga do Gantarjevega tvita še nihče ni zaničevalno naslavljal s pripadnikom organizirane tolpe državljanov, ki na ljudi mečejo solzivec in jih polivajo z vodo, je Gantar pri njem povzročil občutek prizadetosti.

Gantar je od policije prejel poziv, da naj se izjasni o okoliščinah, v odzivu za javnost pa je danes pojasnil, da je to tudi storil. S pomočjo odvetniške družbe Pirc Musar & Lemut Strle »smo zanikali izpolnjenost zakonskih znakov za opredelitev prekrška in prekrškovnemu organu predlagali, da ne izda odločbe o prekršku«. V odgovoru so se sklicevali na sodbe ESČP, po katerih v svobodo izražanja spadajo tudi izjave, ki so žaljive in ki šokirajo, če imajo le dovolj podlage v dejstvih. »Glede na sam kontekst dogajanja in glede na prekomerno policijsko represijo, ki ni bila uporabljena v skladu z načelom sorazmernosti in je bila uperjena tudi na mirne protestnike, ki so prav tako uresničevali svojo ustavno svobodo zbiranja, je torej jasno, zakaj je kršitelj uporabil prav besedo ’tolpa’. S tem je sugeriral na brezpravno, nezakonito in nesorazmerno uporabo prisilnih sredstev, ki jih je zoper mirne protestnike uporabila policija,« so med drugim zapisali v odgovoru.

»Moj tvit je bil odziv na tvit Marjete Pije Cevc, v katerem je potarnala, da je življenje v mestu zaradi demonstrantov postalo težje. Jaz sem ji ironično pritrdil z navedbo, da niso krive le demonstracije, pač pa tudi način, kako demonstracije zatirajo. Pri čemer je iz tvita in datuma objave povsem jasno, da se tvit nanaša na demonstracije 5. oktobra. Pri čemer v prvem tvitu sploh nisem uporabil besede policija, saj s policijo na osebni ravni nimam slabih izkušenj. Ko sem kot predsednik komisije za nadzor nad varnostno obveščevalnimi službami imel stike z generalno policijsko upravo oziroma upravo kriminalistične policije, pa so bili odnosi profesionalni in korektni. Navsezadnje sem bil tri leta varovana oseba in o varnostnikih, ki so me spremljali, ne morem reči drugega kot samo dobro. Besedo policija je sploh uporabila Marjeta Pia Cevc, moja poanta pa je, da takšnega ravnanja na demonstracijah 5. oktobra pravzaprav niti ne bi smeli povezovati s slovensko policijo. Dejstvo je, da se je po navedbah mag. Tanje Bobnar na preiskovalni komisiji državnega zbora, ki se ukvarja s preiskovanjem političnih vplivov na policiji, ugled policije od leta 2008 do 2021 zmanjšal s 3,67 na 2,67 (na pet-stopenjski lestvici), kar pomeni gromozansko zmanjšanje zaupanja v policijo, hkrati pa še dodatno daje trdno dejstveno oporo mojemu kritičnemu odzivu na ravnanje policije na demonstracijah 5. oktobra letos. Vsekakor sem trdno prepričan, da moja dva tvita (ne glede na to, ali se z njima kdo strinja ali ne) sodita v ustavno zajamčeno pravico svobode govora, ki je ni mogoče kazensko in prekrškovno preganjati,« je v odzivu zapisal Gantar, ki pričakuje, da do uvedbe postopka o prekršku sploh ne bo prišlo.