»Kako dober si – predvsem, ali si dovolj dober – ne veš, če se ne primerjaš: sam s seboj, kako rasteš in se razvijaš ter seveda v primerjavi z drugimi. Vprašati se moramo, ali se druge organizacije razvijajo hitreje ali počasneje od nas,« izpostavlja mag. Edita Krajnović, Mediade, vodja metodologije Zlata nit. Ravno zato je pomemben del Dnevnikovega izbora najboljših zaposlovalcev Zlata nit raziskava odnosov med zaposlenimi in organizacijo. Sodelujoča podjetja prejmejo osnovno poročilo, lahko pa pridobijo tudi tako imenovano poglobljeno poročilo. To jim pomaga razkriti njihove prednosti. S podatki lahko ustvarijo ciljne razvojne strategije in tako dosežejo višjo konkurenčnost na trgu dela, izboljšajo ugled med najboljšimi zaposlovalci, pa tudi pritegnejo in ohranijo najkakovostnejše talente. »Poglobljeno poročilo podjetju zagotavlja vitalne informacije. S številkami, ki spregovorijo, osvetljuje, v katerih delih organizacije so razkoraki; kje je čutiti napredek in kaj je treba še postoriti. Pri tem je pomembna verodostojnost ugotovitev: v Zlati niti uvidi temeljijo na velikem številu sodelujočih zaposlenih, ki omogočajo ustrezne primerjave in s tem zanesljivost. Analiza podjetje osvetli v primerjavi s podjetji sorodne velikosti (benchmarking), predstavi pa tudi morebitne razlike med posameznimi skupinami zaposlenih: starejši – mlajši, vodstvo – zaposleni,« pojasni Krajnovićeva. »Lepo je priti v podjetja, ki uporabljajo raziskavo Zlata nit. Ko predstavljamo ugotovitve poglobljenega poročila, slišimo, kako zelo jim poročilo koristi pri naravnavanju krmila razvoja zaposlenih in organizacije. Ni presenečenje, da so to podjetja, ki so uspešna tudi na trgu.«

Od analize do akcije

Tak primer je podjetje Varis iz Lendave. Lani so že četrtič sodelovali v projektu Zlata nit. Uvrstili so se v veliki finale v skupini velikih podjetij poleg podjetij Gen-I, Atlantic Droga Kolinska, Plastika Skaza, Krka, AMZS in Pomgard. V Varisu se v prihodnosti vidijo kot evropska multinacionalka in soustvarjalec prihodnosti modularne gradnje. Želijo, da blagovna znamka Varis (p)ostane sinonim za kakovost. »V strategiji rasti Varisa smo si zastavili štiri strateške cilje, kjer visoko postavljamo kakovost v več pomenih: kakovost izdelka, procesov, odnosov itd. Zato kakovost odnosov redno merimo, letos v Zlati niti sodelujemo že petič,« pove direktorica Sabina Sobočan. Doda, da so ponosni, da njihova skupna ocena presega povprečje v naši dejavnosti in povprečje v velikostni kategoriji podjetij. To ni samoumevno, podjetje je v zadnjem desetletju dinamično raslo in povečevalo število zaposlenih. »Znotraj visokih rezultatov smo s pomočjo poglobljenih poročil in strokovne razlage posameznih elementov lahko zaznali tudi vrzeli, predvsem v naši povezanosti in osebnem razvoju.« Zavedajo se, da samo če vedo, kje smo in kaj so naši izzivi, vemo, kaj moramo še narediti. »Želimo namreč nadzorovano, sistematično krepiti kakovost odnosov in sodelovanja ter razvijati organizacijsko kulturo skladno s petimi Varisovimi vrednotami in vizijo enega vodilnih evropskih ponudnikov gotovih kopalnic. Smo v fazi, ko se moramo uigrati, da bomo vsi na isti komunikacijski valovni dolžini: da bomo vsi govorili isti jezik in se razumeli,« doda Sobočanova.

Na osnovi ugotovitev poglobljenega poročila so pripravili akcijski načrt. V sklopu Varisove akademije so začeli izdajati interno publikacijo Varis novine, stene podjetja so popisali z Varisovimi vrednotami, izvajajo serijo treningov, s katerimi krepijo inovativno kulturo Varisa: Da se! »Zlata nit je za nas dragoceno orodje, ki nam pomaga naravnavati krmilo kakovosti odnosov. Kot prejemniki priznanja 'z leti še vedno ZAvzeti' čutimo tudi odgovornost, da svoje izkušnje delimo in tako znanje med nami kroži in nas dela vedno boljše.«