Prvi korak je najti ustreznega strokovnjaka, ki s projektantskimi in izvedbenimi izkušnjami vodi načrtovalski proces. Zimski čas je idealen za razmišljanje, skice in načrte na računalniškem zaslonu, ki jih lahko v prihodnjih letih prenesemo na teren.

Načrtovanja zunanje ureditve na čudoviti lokaciji ob reki Savi smo se lotili celostno in usmerjeno v prihodnjih 10 let. Načrtovanje, prilagojeno lokacijskim in vremenskim vplivom, ne more mimo družinskih navad. Ob katerih urah so na prostem, ali delajo od doma, večkrat gostijo obiske, kako pripravljajo hrano, zunaj jedo samo ob koncih tedna ali tudi med tednom, želijo sami gojiti zelenjavo … Na podlagi natančnih laserskih in nivelirskih meritev obstoječega stanja na terenu smo pripravili idejno zasnovo, ki je pogoj za 3D vizualizacijo. Stranka s predstavljenim vizualnim načrtovanjem pridobi vpogled v nov zunanji bivalni nadstandard, možnost planiranja fazne gradnje in finančno oceno prenove.

Bivalni biser z vodnimi razgledi

Obstoječ stari balkon v nadstropju smo nadomestili s pokrito letno jedilnico in kuhinjo. Sončno JZ lego zaznamujejo lesena senčila, ki preprečujejo pregrevanje nadstreška in zadržujejo močne vetrove z nalivi zahodnih padavin. Prednost premičnih senčil je v prilagoditvi bivalnim aktivnostim in vplivom okolja, ob možnosti zasteklitve pa postanejo stene za celoletno bivanje. Prostor za pripravo hrane in vrt povezujejo visoke grede in tuš, saj si v prihodnosti družina želi lastnega kopališča. Polkrožni bazen dopolnjuje okrogel prostor za »kafeterijo«, ki bo ves dan na soncu in bo uporaben ob jutrih, večerih ali v hladnejših dneh. Dodatna kletna pergola je garsonjerni podaljšek, z nadgradnjo lahko postane zasebni zunanji prostor za goste. Vsi elementi vrta so povezani v kaskade, saj smo s tem dosegli oblikovno razgibanost in znižali občutek višinskih razlik.

Servisni in parkirni predvrt

Zaradi bližine glavne ceste in preglednosti je vstop na SV del parcele transparenten. Omogoča parkiranje pod lesenim nastreškom, ki ponuja suho pot do hišnega praga. To je še posebej pomembno, ko iz avtomobila nosimo male otroke ali nakupovalne vrečke. Enostaven servisni dostop ima tudi komunalna služba, saj je ob prometnici umeščen prostor za ekološki otok.

Zakaj vizualizacije?

Računalniško ustvarjena slika (render) je bistvenega pomena, da si stranka predstavlja vključene objekte in elemente v razmerju s hišo. Ob ponujenih možnostih poda svoja razmišljanja in načrtovanje napreduje v smeri investitorjeve končne predstave. Vizualizacija je učinkovit pripomoček za določanje materialov in barv, denimo fasade, lesa ali kovine. S simulacijo vrtne prenove se najde ustrezno zasaditev, prikažemo lahko, kako bodo čez čas krajino zaznamovala vključena drevesa, če stranki to ni všeč, pa enostavno zasadimo drugo rastlinje. Prednost iskanja tako uporabnih kot izvedbenih rešitev je predvsem v zmanjšanju stroškov, saj so spremembe na računalniku bistveno cenejše kot v realnosti.

Tekst: Špela Pavlič Kos, Center za zunanjo ureditev, projektiranje in foto: Jože Kos, Mizarstvo Kos, vizualizacije: Nejc Greben, u. d. i. k. a.