Zakaj so trajnostne naložbe boljša izbira? Ko govorimo o trajnostnih naložbah, se osredotočamo na tri stebre: varstvo okolja (podnebne spremembe, onesnaževanje, ravnanje z naravnimi viri itd.), socialno odgovornost (delo s človeškim kapitalom, varni in kakovostni proizvodi itd.) in odgovorno upravljanje podjetij (upravljanje človeških virov, etično poslovanje itd.). Če dobro pomislimo, so podjetja, ki so na omenjenih področjih vodilna, običajno prav tista, ki se nam zdijo kvalitetna. Predvsem socialni vidik in vidik odgovornega upravljanja sta vedno bolj pomembna tudi pri privabljanju novih kadrov. To je v zadnjem času postala ena glavnih ovir za še hitrejšo rast mnogih podjetij. Znano je tudi dejstvo, ki je zelo izrazito v ZDA, da je več odprtih delovnih mest, kot je na trgu ljudi, ki bi se hoteli zaposliti.

Družbeno odgovorne naložbe so izraz spreminjanja družbenega okolja, potrošniških navad, življenjskega sloga in tudi zakonodaje. Globalni trendi nakazujejo, da so trajnostne naložbe postale pomemben del naložbenih portfeljev. V lanskem letu je bilo globalno kar 50 odstotkov vseh naložb v sklade investiranih v sklade, ki tako ali drugače upoštevajo trajnostne vidike pri izboru naložb. Trend se v letošnjem letu nadaljuje in mogoče je pričakovati, da bomo priča tudi temu, da bo že več kot 50 odstotkov vseh novih prilivov v investicijske sklade namenjenih v trajnostne naložbe.