Sicer pa je pridobitev statusa mestne občine pomembna tudi za širše območje oz. Posavje, kjer si vrsto let prizadevajo, da bi med načrtovano regionalizacijo države presegli zdajšnji status statistične regije in postali samostojna pokrajina Posavje, je dodal župan.

Pokrajine naj bi namreč oblikovali ob osrednjih mestnih občinah. S podelitvijo statusa mestne občine Občini krško pa naj bi to lažje dosegli. Pridružitev klubu slovenskih mestnih občin pomeni tudi premik k lažjemu reševanju občinskih razvojnih izzivov, je še ocenil Stanko.

V Krškem danes ne bodo pripravili posebne slovesnosti. Mestna občina Krško bo sicer z nekaj več kot 26.200 prebivalci med 12 mestnimi občinami od spodaj navzgor zasedla četrto mesto. Od nje so manjše mestne občine Ptuj, Murska Sobota in Slovenj Gradec.

Državni zbor je sicer s 65 glasovi za in 11 proti po skrajšanem postopku 10. novembra sprejel novelo zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, ki občini Krško prinaša status mestne občine.

Mestna občina Krško leži v jugovzhodni Sloveniji, kjer se dolina Save razširi v prostrano Krško polje. Od Ljubljane je oddaljena 100 kilometrov, od Zagreba pa polovico manj.

Območje Krškega ima sicer bogato poselitveno zgodovino, ki sega globoko v prazgodovinski čas. Krško je tržne pravice dobilo leta 1391, mestne pa leta 1477. Danes ima približno 7200 prebivalcev in velja za osrednje mesto Posavja ter občinsko središče.

V občini je čutiti ugodno podjetniško klimo, oblikovanje novih poslovnih in obrtnih con pa je eden pomembnejših dejavnikov razvoja in odpiranja novih delovnih mest. Poslovno okolje nove Mestne občine Krško predstavlja tudi največji energetski bazen v državi, saj so tam energetska podjetja Nuklearna elektrarna Krško, Gen energija, Termoelektrarna Brestanica, Hidroelektrarna Krško in tudi Fakulteta za energetiko.