Gradnja kolesarskih poti, ki je ocenjena na 1,7 milijona evrov, se je začela na območju šolskega centra v Ivančni Gorici, kjer se je z drugim projektom in sočasno gradnjo uredilo tudi varnejše in razširjeno avtobusno postajališče in obračališče. Ob postajališču so za varnost učencev in dijakov postavljene nadstrešnice za prijetnejše čakanje na šolske prevoze.

Od vzgojno-izobraževalnega centra je sledila gradnja kolesarske povezave proti samostanu Stična in Jurčičevi domačiji na Muljavi. Trasa predvsem skozi središče Ivančne Gorice in čez železniško progo poteka po obstoječih lokalnih in regionalnih cestah. Od krožišča naprej poteka ločena kolesarska pot do Mleščevega, skozi Mleščevo proti Malemu Črnelu in Velikemu Črnelu pa poteka kolesarska pot po obstoječi lokalni cesti. Pred križiščem z regionalno cesto se pot loči in gre kot ločena kolesarska povezava proti Muljavi. Pred Muljavo se kolesarska pot vključi na cesto Muljava–Oslica, ki nato kolesarja z ustreznimi talnimi označbami pripelje do Jurčičeve domačije na Muljavi.

Občina Ivančna Gorica je s prvo fazo zgraditve kolesarskih povezav med Stično in Muljavo prispevala k izboljšanju trajnostne mobilnosti pa tudi k izboljšanju prometne varnosti kolesarjev. Druga faza bo povezala Ivančno Gorico s Šentvidom pri Stični in Višnjo Goro. To kolesarsko povezavo še projektirajo in bo zgrajena v prihodnjih letih. Po besedah župana Dušana Strnada je gradnja kolesarskih povezav izjemno zahteven projekt, saj poleg zagotovitve sredstev v proračunu največji zalogaj predstavlja pridobitev zemljišč, potrebnih za gradnjo. Cilj zgraditve kolesarskih poti je tudi povezati naravne in kulturne znamenitosti vseh delov občine z Ivančno Gorico. vl