Z imenovanji je danes soglašal nadzorni svet Holdinga Slovenske elektrarne (HSE), pod okrilje katerega sodita Dem in Teš. Nadzorniki so tudi soglašali s ponovnim imenovanjem Ervina Renka za direktorja družbe HSE EDT in ponovnim imenovanjem Zlatka Sahadžića za direktorja družbe HSE BH Energetsko preduzeće, so sporočili iz HSE.

Poslovodstvo Dema, ki ga zdaj vodi Andrej Tumpej, bo po novem dvočlansko, s čimer se zagotavlja boljše načrtovanje in vodenje številnih projektov na področju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov. Tumpej sicer ostaja zaposlen v Demu.

Aleksander Brunčko, ki bo od 1. decembra generalni direktor Dema s polnim, štiriletnim mandatom, je magister poslovnih ved z več kot 20 leti vodstvenih izkušenj, v skupini HSE pa je zaposlen od leta 2007 na različnih vodstvenih in vodilnih delovnih mestih. Od konca leta 2020 je bil svetovalec oz. pomočnik direktorja Dema, v podjetju HSE Invest pa je v tem času opravljal funkcijo prokurista.

Brunčku se bo s 1. januarjem 2022 pridružil Damjan Seme kot direktor Dema s štiriletnim mandatom. Seme ima več kot 16 let delovnih izkušenj, od tega prva štiri leta v skupini HSE, zadnjih 12 let pa zaseda vodilna in vodstvena mesta v podjetju C&G, ki deluje na področju projektov v elektroenergetiki. Seme je tudi član nadzornega sveta HSE, iz katerega bo po prevzemu nove funkcije izstopil.

Teš, ki ga zdaj kot generalni direktor vodi Viktor Vračar, pa bo s 1. januarjem 2022 prešel pod vodstvo Matjaža Voduška. Vodušek, ki je dobil polni, štiriletni mandat, na mestu generalnega direktorja, je diplomirani inženir elektrotehnike in magister znanosti, smer ekonomija in poslovne vede. Ima skoraj 30 let delovnih izkušenj, od tega več kot polovico na vodstvenih in vodilnih delovnih mestih. Zadnjih 13 let deluje na področju energetike, 12 let je bil direktor družbe SODO. V Tešu kot direktor ostaja Mitja Tašler.