V aktivu so spomnili na del pogodbe, ki se nanaša na objavo fotografij v okviru javne službe. Medtem ko je bil dostop do fotografij STA doslej del tržne dejavnosti, pa je ta v skladu z novembra sklenjeno pogodbo del javne službe.

Kot opozarjajo, je pogodba v tem delu škodljiva, saj ne upošteva bistvene razlike med delom, ki ga opravljajo novinarji in fotografi. Pogodba namreč določa, da se STA zavezuje, da bo vse vsebine, ki nastanejo v okviru javne službe, vključno s fotografijami, objavila tako, da bodo pod enakimi pogoji vsem dostopne na spletni strani STA, in sicer eno leto od nastanka. Za fotografije pa je še posebej določeno, da ne smejo imeti vodnega žiga in da morajo biti objavljene v visoki resoluciji, primerni za objavo v vseh medijih.

Ob tem v aktivu opozarjajo, da je pri ločevanju dejavnosti na javno službo in tržne dejavnosti bistveno, da se kot javno službo zagotavlja samo ključne, najbolj bistvene podatke o dogodku ali dogajanju v Sloveniji ali po svetu. Pri fotografijah pa ni mogoče objaviti samo povzetka, ker je zaradi narave fotografskega medija vedno nujna objava celotne posamične fotografije, ki nosi vso informacijsko vrednost podobe, so zapisali v sporočilu za javnost.

Če bodo fotografije STA v visoki resoluciji in brez vodnega žiga na voljo brezplačno, bo s tem prišlo do sesutja trga reportažnih fotografij, saj drugi fotografi in fotoreporterji svojih fotografij ne bodo mogli prodati, ker bodo kupcem na voljo brezplačne fotografije STA, opozarjajo. »S tem bo STA kot izvajalec javne službe uničil prosti trg, saj bo vsem ostalim fotografom in medijem onemogočil konkurenčno ravnanje, torej ponujanje svojih fotografij na prostem trgu,« so še zapisali.

Pogodba tako po njihovih navedbah vsebuje določila, ki so škodljiva in nedomišljena do te mere, da lahko privedejo do popolnega sesutja trga vizualnih vsebin. Zato v aktivu fotoreporterjev in fotografov pozivajo tako STA kot vlado k ponovnemu razmisleku in ureditvi, ki ne bo imela tako usodnih posledic.

Kot možno rešitev predlagajo, da bi STA v okviru javne službe objavljala fotografije z vodnim žigom in v nižji resoluciji, ki bi javnosti zagotavljale osnovne in bistvene informacije.