»Spoštovani, s tem pismom vam sporočam, da nepreklicno odstopam z mesta ravnatelja SNG Drama Ljubljana. Rad bi napisal, da odstopam iz osebnih razlogov, vendar to ne bi bila resnica.« Tako se začenja pismo, ki ga je ravnatelj ljubljanske Drame Igor Samobor naslovil na svet tega javnega zavoda, posredoval pa ga je tudi ministru za kulturo Vasku Simonitiju, čigar ravnanje je – kot je mogoče razbrati iz nadaljevanja – tudi glavni razlog za to odločitev.

»Član stalnega umetniškega ansambla SNG Drama Ljubljana sem že več kot petintrideset let, na tem odru sem ustvaril večino svojih najbolj odmevnih vlog, zadnjih osem let sem Dramo tudi vodil, zato lahko rečem, da je to gledališče moj drugi dom,« v odstopni izjavi nadaljuje ta ugledni igralec, ki je ravnateljski položaj sprejel leta 2013 na povabilo takratnega »superministrstva« za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, ki ga je vodil Žiga Turk. Kot pojasni, se je vabilu odzval zlasti zaradi grožnje, ki jo nevarna dotrajanost stavbe SNG Drama Ljubljana pomeni za delovanje gledališča, obiskovalce in zaposlene: »Želel sem spraviti v tek postopke sanacije.«

Priprave tečejo že šest let

»Naslednji minister za kulturo Uroš Grilc je leta 2014 vodstvo Drame z dopisom pozval, da po daljši prekinitvi spet pristopi k pripravam za prenovo gledališča,« se ob tem spominja Samobor. »Navodila so bila nedvoumna. Poleg prenove osrednje zgradbe naj bi projekt zajemal tudi prenovo prostorov v Nemški hiši, prenovo gledaliških delavnic in prenovo skladiščnih prostorov v Šentvidu.«

Kot poudarja, se je v osmih letih njegovega mandata na ministrstvu za kulturo zvrstilo šest ministrov. »Kljub pogostim menjavam so priprave na sanacijo Drame tekle brez prekinitev. Tako smo med letoma 2014 in 2020 uredili predprojektno nalogo, razpisali anonimni mednarodni arhitekturni natečaj, na katerem je mednarodna komisija strokovnjakov izbrala rešitev biroja Bevk Perović arhitekti, leta 2017 smo kupili prostore skladišča v Nemški hiši, minister je bil takrat Tone Peršak, leta 2019 pa smo z ministrstvom za kulturo podpisali še triletno pogodbo o financiranju projektiranja.«

Samovoljne poteze ministra

A vse se je spremenilo, ko smo lani spomladi dobili novo vlado, minister za kulturo pa je postal Vasko Simoniti. »Navkljub temu, da smo vse zaveze in postavke pogodbe o financiranju projektiranja prenove Drame vestno izpolnjevali, je minister Simoniti financiranje prekinil,« pravi Samobor. »Vsi sodelujoči od takrat delujejo pro bono, ker se zavedajo, da lahko odlašanje prenove pomeni tudi prekinitev delovanja Drame kot gledališča. Minister je hkrati brez posveta s stroko posegel v projekt in med drugim zahteval, da se iz njega izključi prostore Nemške hiše, kupljene tri leta pred tem.« Z ekipo sodelavcev so v želji po nadaljevanju postopkov na vse te samovoljne intervencije pristajali, dodaja Samobor, vendar kljub zahtevanim prilagoditvam niso dobili zelene luči za nadaljevanje. »Dobili nismo niti dovoljenja za oddajo vloge za gradbeno dovoljenje. To pa je prvi pogoj za pripravo dokumentacije, ki je podlaga za vse nadaljnje postopke in tudi za izračun dejanske vrednosti investicije.«

Kot pristavlja Samobor, je minister Simoniti nazadnje zahteval še revizijo projekta. »Revizija je bila opravljena, vendar rezultatov še vedno nimamo, čeprav je bila zaključena septembra. Ministra sem prosil za sestanek na temo gradnje. Odgovora nisem dobil.« Nato pa so v osnutku predloga novega nacionalnega programa za kulturo zasledili spremenjeno letnico začetka prenove in nerealno oceno vrednosti investicije, ne da bi se snovalci dokumenta posvetovali s projektno skupino, dodaja. »Ministra sem znova prosil za sestanek.« Toda odgovora tudi takrat ni bilo.

O odstopu razmišljal že dolgo

»Zgradba je popolnoma iztrošena, kar dokazujejo preverjanja statike in potresne varnosti,« še zatrjuje Samobor. »Kljub poročilom strokovnjakov, ki jih redno pošiljamo na ministrstvo in ki bi zahtevala takojšnjo reakcijo, ministrstvo prenovo prelaga v nejasno prihodnost.« Kot pravi, dejanja trenutne ministrske ekipe doživlja kot nezaupnico, ki je – glede na zelo dobre poslovne in druge rezultate – ni pričakoval in je ne more sprejeti. »V takem okolju na žalost ni mogoče delovati,« sklene. »Ker obstaja možnost, da odklonilni odnos ministra ni splošne, temveč osebne narave, se umikam s položaja ravnatelja Drame.«

V zaključku pisma pove še, da je odločitev o odstopu pri sebi sprejel že pred meseci. »Vendar pa se mi je zdelo prav, da delovno zaokrožim vsebinsko najbolj naporen del sezone. Odhajam v trenutku, ko je načrt naslednje sezone narejen v vseh podrobnostih, zasedbe so postavljene, terminski in finančni načrti oblikovani, materiali tako imenovanega poziva pa oddani na ministrstvo za kulturo.« Za komentar ravnateljeve odločitve in navedb smo sinoči zaprosili tudi ministrstvo.