Opozicija je znova skočila v luft in napovedala, da bo po prevzemu oblasti naslednje leto zadevo vrnila v prvotno stanje. Mi pa ji svetujemo, kako naj to naredi. Sprejme naj odlok vlade v dveh točkah. Prva točka se glasi, da »s sprejetjem tega odloka nehajo veljati vse odločitve Janševe vlade od 13. marca 2020 naprej«. In druga točka: »V primeru nejasnosti glej točko 1.«