»Globalno učenje je proces vseživljenjskega učenja, ki ga želimo uporabiti kot orodje za solidarnost in spremembe na bolje,« pojasnjuje Patricija Virtič. »Namen globalnega učenja je spodbujati posameznike in skupnosti, da širijo svoje znanje o globalnih procesih, pridobljeno znanje pa tudi uporabijo. Ključno pri globalnem učenju je, da ljudi aktivira. Jih spodbudi, da delujejo v smeri razreševanja ključnih izzivov človeštva - lakote, revščine, podnebnih sprememb, migracij ...«

To so velike besede, ki nas lahko prestrašijo ali nam vlivajo občutek nemoči, a Patricija Virtič poudarja: »Tudi ko so pred nami kompleksni problemi, ima vsak od nas priložnost in možnost, da prispeva k rešitvi. Lahko izbere, ali bo del rešitve ali del problema. Kdor se ukvarja z globalnim učenjem, verjame, da izobraženi in usposobljeni aktivni državljani lahko prispevajo k bolj pravičnemu in trajnostnemu svetu, ki temelji na človekovih pravicah. Od tega bomo imeli koristi prav vsi.«

Razmišljaj globalno, deluj lokalno

»Danes je vsak posameznik vpet v globalno dogajanje. Tudi tisti, ki ne želijo biti del globalnega sveta, so v to hočeš nočeš prisiljeni. Težave, s katerimi se soočamo na globalni ravni, ključno vplivajo na naš vsakdan, pa četudi tega ne opazimo ali si ne želimo priznati. Imamo dovolj hrane? Koliko stane ogrevanje? Kaj oblečemo? Kako zdravimo svoje bolezni? Zakaj imamo epidemije? Nič več ni odvisno samo od nas, ampak je soodvisno od dogajanja po vsem svetu.«

Prvo pravilo globalnega učenja je spoznavanje problemov in soočanje s situacijo. »Tiščanje glave v pesek ne bo nikomur pomagalo. Treba se je soočiti s situacijo, poiskati vzroke za določene probleme, nenehno spraševati, zakaj, zakaj, zakaj, potem pa se odločiti, da bomo skupaj poiskali rešitve. To pomeni, da nam včasih tudi spodleti, a vsaka napaka je boljša od tega, da ne naredimo nič. Vsaka aktivacija je boljša kot apatija in stagnacija,« je prepričana Patricija Virtič.

»Globalno učenje je usmerjeno k rešitvam, te pa vedno prihajajo od ljudi. Ljudje se morajo aktivirati in začeti delovati skupaj. Ključna mantra globalnega učenja je Razmišljaj globalno, deluj lokalno.«

Pri tem Patricija Virtič pravi, da globalno učenje pomeni tudi, da se nekaterih stvari od-učimo. »Pri globalnem učenju se vsak dan učiš in tudi od-učiš, odvajaš nekaterih vzorcev, razmišljanj, ki si jih imel. Predvsem si želimo, da bi prenehali z egocentrično in evropocentrično miselnostjo, da smo samo mi tisti, ki imamo težave, in tudi samo mi tisti, ki najdemo rešitve. Marsikatera rešitev že obstaja na t. i. globalnem jugu, v državah, na katere po navadi gledamo zviška, polni predsodkov in stereotipov, češ, v Afriki so vsi lačni, revni in neizobraženi, v Aziji jih je preveč in nihče ne razmišlja, v Latinski Ameriki pa živijo v džunglah, kaj nam bodo ti ljudje govorili.«

Delovati! Vsak zase in skupaj

»S sodobno tehnologijo in z možnostjo, da lahko potujemo in obiskujemo ljudi in kraje vsega sveta, smo dobili tudi priložnost, da uvidimo, da so za marsikatero težavo, s katero se Evropejci srečujemo danes, na drugem koncu sveta že pred leti našli uspešno rešitev. Znanje je treba poiskati. Treba se je vprašati, kaj lahko kot posamezniki naredimo za to, da bo življenje za vse boljše in lepše,« pravi Patricija Virtič.

Ime Platforme SLOGA izhaja iz ideje, da je v slogi moč, obenem pa pomeni tudi »Slovenian Global Action«, slovenska globalna akcija. Pod tem imenom je pred približno dvajsetimi leti začela rasti ideja o enotni mreži različnih slovenskih nevladnih organizacij, ki se kljub svoji raznolikosti (velikosti, prepričanjih, ozadjih, fokusu delovanja) stikajo v nekaterih pomembnih skupnih vrednotah in ciljih. Zrasla je mreža, platforma, ki danes povezuje več kot štirideset organizacij in deluje kot podporna, skorajda »sindikalna« pisarna za vse članske organizacije, po drugi strani pa prek enotne mreže vse vključene organizacije bolje, glasneje in učinkoviteje zastopajo svoje interese in delujejo za skupno dobro: vsaka zase in skupaj.

Teden globalnega učenja je zgolj ena od dejavnosti, ki jih Platforma SLOGA izvaja redno; vsako leto, vsak dan, a je obenem tista, ki najbrž najbolje izraža osnovno sporočilo vseh članskih organizacij Platforme SLOGA. »Povezovati različne akterje na lokalni in globalni ravni in aktivno, korak za korakom slediti ciljem trajnostnega razvoja.« Kot pravi Patricija Virtič: »Sveta ne bomo rešili z danes na jutri. A če ne bomo poskušali, ga ne bomo nikoli.«