Kim Gwang-ho je leta 2016 NHTSA prijavil, da Hyundai ne popravlja napake v motorjih theta II, zaradi česar so avtomobilom grozili nenadni zastoji in celo samovžigi motorja, kar je povečalo nevarnost tragičnih prometnih nesreč. Kim je o tem NHTSA predal notranje poročilo podjetja.

Preiskava NHTSA je odkrila, da Hyundai in hčerinska družba Kia nista dovolj hitro vpoklicali takšnih vozil in nista dala točnih informacij oblastem glede težav. Hyundai in Kia v ZDA sta nato leta 2020 sprejela 210 milijonov dolarjev kazni in Kim je bil glede na ameriško zakonodajo upravičen do deleža odškodnine.

Kongres je leta 2015 sprejel zakon o žvižgačih avtomobilske industrije, ki predvideva nagrado za prijavo napak. NHTSA je v sredo sporočila, da žvižgači igrajo ključno vlogo pri prijavljanju napak, ki so skrite regulatorjem.

Kim pa je izrazil zadovoljstvo, da je dobil plačilo za tveganje, ki mu je bil izpostavljen, ko je pomagal zaščititi lastnike pokvarjenih vozil.