Pred 30 leti ustanovljeno mikropodjetje je daleč od klasičnega mizarstva. Zaradi družine Kos in njenih sodelavcev prerašča meje družbenoodgovornega in razvojno naravnanega gospodarskega središča na Veliki Preski pri Polšniku. Začelo se je z lesenimi balkonskimi ograjami, nadaljevalo pa z ustanovitvijo izobraževalno-povezovalne hiše, inženiringa Center za zunanjo ureditev, kjer v poslovni skupini povezujemo 27 poklicev za načrtovanje in izvedbo zunanje ureditve na ključ. V lanskem letu smo kot ambasadorji lesa odprli sedemčutni muzej Lesarius, kjer lahko spoznavate dediščino lesarskih mojstrov: mizarja, tesarja, sodarja, kolarja, strugarja, pletarja in rezbarja.

Katerih materialov kupite več, lesenih ali umetnih?

Če pogled usmerimo skozi lesena okna, ustvarjamo na masivni leseni mizi, jemo z lesene »dilce« ali hodimo po lesenih tleh, takrat energijo gozda spustimo v naš dom. Z uporabo različnih drevesnih vrst plemenitimo in ohranjamo naše bivalno okolje. Z dogodkom »30 dreves za 30 let« smo želeli opozoriti na slovenske avtohtone gozdne vrste s potencialom. Prihodnja generacija bo surovinske izzive lahko nadomestila z na primer čremso, gabrom, brekom, skoršem, brestom, mokovcem ali glogom. Park pri izviru reke Sopote, zasajen s pomočjo sodelavcev in poslovnih partnerjev, bo javnosti predstavljen kot čutno-učni poligon in primer dobre pogozdovalne prakse.

Vlagamo v razvoj človeških potencialov in skrbimo za odnose z deležniki

V podjetju smo ponosni na visoko izobražen kader, ki na multidisciplinaren način deluje na področjih marketinga, projektive, ekonomije, medijskih komunikacij, lesarske in kovinarske stroke. Zaradi odlične sinergije z izobraževalnimi inštitucijami se je v treh desetletjih v mizarski delavnici izučilo več kot 30 vajencev. Stranke, poslovni partnerji, dobavitelji, lokalna skupnost, razvojni centri, šole, fakultete in prostovoljne organizacije so naši zunanji sodelavci, ki jim želimo približati filozofijo gozda, dreves in izdelkov iz lokalnega lesa.

Prihodnost v poslanstvu dreves

Naše lesene izdelke in ambiente uporabljajo stranke v Sloveniji, Hrvaški, Avstriji, Bosni in Hercegovini, Italiji in v Belgiji. Z vizijo LESENA DOBA 2020–2050, pa želimo, da bi jih živeli še širše. Gre namreč za priložnost, kako vključiti gozd, različne drevesne vrste in izdelke na področjih dediščine, bivanja, zdravja, športa, kulinarike, mode in glasbe. Ker smo tudi aktivni pevci, za sprostitev na delovnem mestu redno pojemo čestitke v štiriglasju. Naš slogan V poslanstvu dreves morda izvedemo tudi skozi vokalno pesem.

Tekst in foto: Špela Pavlič Kos