V ponedeljek je odmevala novica, da sta Slovenska tiskovna agencija (STA) in vladni urad za komuniciranje (Ukom) po več kot 300 dneh vladnega neplačevanja zakonske obveznosti podpisala pogodbo, ki ureja financiranje agencije. V torek je v. d. direktorja STA Igor Kadunc povedal, da podpisana pogodba ureja zgolj financiranje za zadnja dva meseca letošnjega leta. Kot glavni problem doseženega dogovora je izpostavil plačevanje glede na število objavljenih povzetkov novic in ukinjanje trženja fotografij.

Sredi decembra bi šli v stečaj

Na kompromise so na STA pristali, da bi se izognili neizbežnemu stečaju. Plače in prispevke za oktober bi namreč po besedah Kadunca še lahko izplačali z maksimalnim izkoriščenjem limita, prilivi od tržne dejavnosti pa bi zadoščali za poravnavo drugih obveznosti le do naslednjega izplačila plač. Za izplačilo plač v decembru bi denarja zmanjkalo.

Kadunc je sicer ključne dele dogovora strnil v tri točke. STA in Ukom sta uskladila način obračunavanja na osnovi uredbe o opravljanju javne službe STA za avgust, september in oktober. Ukom je v ponedeljek že poravnal avgustovski zahtevek v višini nekaj manj kot 150.000 evrov. Poleg tega je bilo dogovorjeno, da bo STA prek državnega odvetništva umaknila ugovore zoper izvršbe za tri terjatve v skupni višini 507.000 evrov, ki jih je odprodala dvema podjetjema. Ukom pa bo pripoznal zahtevke STA za prve štiri mesece tega leta in naročil državnemu odvetništvu, da pripravi sodni dogovor, da bo STA poplačana v celoti in takoj, ko bo mogoče. Agencija namreč v zvezi s tem toži državo in Ukom zaradi neplačila za opravljeno javno službo v skupni vrednosti 676.000 evrov. Sodnica je sicer na naroku dala jasno vedeti, da bo sodišče odločitev oprlo na zakon o STA, akt o ustanovitvi STA, poslovni načrt STA za leto 2021 in PKP7, ki državi eksplicitno nalaga plačevanje javne službe in veleva, da za to ni treba skleniti dodatne pogodbe.

Kvaliteta pred kvantiteto

Zgoraj našteti zneski so sicer del finančnih sredstev v višini 2,028 milijona evrov, za katere je Urbanija v ponedeljek zagotovil, da jih bo agencija dobila za opravljanje javne službe za letos. A financiranje za prihodnje leto ostaja nerešeno. Določila vladne uredbe, na kateri sloni podpisana pogodba, ki med drugim določa omenjeno plačilo »na kos«, za STA ostajajo sporna. »Kvalitetno novinarstvo se ne more šteti po številu povzetkov. Štejejo kvalitetni prispevki. Včasih je za dober članek potrebnega pol dneva, včasih en teden, včasih pa niti po enem tednu še nimaš članka,« je bil jasen Kadunc, ki je potrdil, da STA v zvezi s tem ne bo odstopila od sodnega izpodbijanja sporne vladne uredbe.

Morda najbolj težavna pa so razhajanja Ukoma in STA pri vprašanju fotografij. Zakon o Slovenski tiskovni agenciji določa, da so fotografije o najpomembnejših dogodkih del javne službe, niso pa uvrščene med tržne dejavnosti. Kadunc je dejal, da prodajanje fotografij preteklih devet let ni bilo problematično, sedaj pa je to naenkrat velik problem.

Če bo država kot lastnica agenciji prepovedala zaračunavati za fotografije, bo ta izpad treba nadomestiti, je pristavil. »V primeru enakih zahtev bo prihodnje leto nastal izpad v znesku okoli 300.000 evrov. STA nikoli ni imela pomembnega dobička. Ni neke rezerve, da bi lahko pokrili izpad samo s pridnim delom. Kako bomo to rešili, ostaja odprto.«

Vlada s potezo prehitela odločitev sodišča

Kadunc je spregovoril tudi o prihodnosti agencije. Dejal je, da je po podpisu pogodbe ta bolj svetla, a da bo treba kar se da hitro nadomestiti kader, saj je v preteklem letu odšlo približno 15 zaposlenih. Da je agonija končana, upajo tudi v Društvu novinarjev Slovenije, saj da je agencija zaradi neusmiljenih napadov iz politike plačala visoko ceno. »Ne glede na to ne moremo posebej slaviti, da se je vlada po 312 dneh izčrpavanja agencije končno odločila spoštovati zakonodajo. Ne pozabimo, da se je Ukom v imenu vlade za to potezo odločil tik pred odločitvijo sodišča v tožbi STA za zapadle terjatve do države. S tem se je izognil nedvoumni presoji sodišča, ali je bila prekinitev financiranja neupravičena in nezakonita,« so izpostavili.