Nove slovenske znamke

Od leta 2011 Pošta Slovenije izdaja po štiri redne voščilne znamke, dve z božičnima in dve z novoletnima motivoma. Tudi letos bosta izšli božični znamki s črkovnima nominalama B (0,79 evra) in C (1,33 evra), prikazujeta pa motiva Kristusovega rojstva (avtorji: Zadruga.traparij) in Treh kraljev (avtor Blaž Verbič, Villa Creativa), ter novoletni znamki s črkovnima nominalama A (0,62 evra) in C (1,33 evra) z motivoma voščilnice (avtorica Pavla Bonča) in ognjemeta (avtorica Zala Perčič, UL – ALUO). Vse znamke so tiskane na samolepilnem papirju v ofsetu in valovito izsekane, izšle pa bodo kot doslej v polah s po 50 primerki (velikost: 23,76 x 30,80; tisk: AKD Zagreb) kot tudi v zvežčkih s po 12 primerki (velikost: 26 x 35 mm; tisk: Oriental Security Printing Solutions, Bahrajn). Za vsako od štirih novih rednih znamk bo izšel lasten ovitek prvega dne (novo leto, nominala A/R1, C/R3; božič, nominala B/R2, C/R4), na njih so nalepljene znamke iz prodajnih pol s po 50 primerki. Na pošti 2101 Maribor bodo v uporabi štirje žigi prvega dne, ki so odtisnjeni tudi na ovitkih prvega dne (OPD).

Vseh pet priložnostnih znamk so v štiribarvnem ofsetu v AKD v Zagrebu, Hrvaška, natisnili v nakladi po 35.000 primerkov, bloka z eno znamko v nakladi po 25.000 primerkov.

Tretja znamka v seriji Slovenske znanstvenice predstavlja Melito Pivec Stele (1894–1973), na Dunaju rojeno knjižničarko in zgodovinarko. Znamko z nominalo 0,62 evra je po fotografiji iz NUK oblikoval Edi Berk. Žig prvega dne, odtisnjen tudi na OPD (št. 23), bo v uporabi na pošti 1101 Ljubljana.

Peta znamka iz serije Slovenci po svetu je posvečena Slovencem v Kanadi, simbolično prikazuje med in javorov sirup. Za znamko z nominalo 0,79 evra so ilustracijo in oblikovanje opravili v Zadrugi.traparij. Žig prvega dne, odtisnjen tudi na OPD (št. 24), bo v uporabi na pošti 1101 Ljubljana.

Prva znamka v novi dolgoročno zasnovani seriji Slovenski letalski pionirji prikazuje inženirja in izumitelja Valentina Matijo Živica (1828–1917) in njegov nerealiziran projekt helikopterja z rotorjema na horizontalni osi. Znamko večjega formata z nominalo 2,37 evra je oblikoval Robert Žvokelj. Žig prvega dne, odtisnjen tudi na OPD (št. 25), bo v uporabi na pošti 6210 Sežana.

Blok z eno znamko z nominalo 2,37 evra, ilustracija in oblikovanje: Matjaž Učakar, je posvečen svetovnemu prvaku v razredu MX2 (2015) in 3-kratnemu svetovnemu prvaku v razredu MXGP (2016, 2019, 2020) Timu Gajserju. Žig prvega dne, odtisnjen tudi na OPD (št. 26), bo v uporabi na pošti 2321 Makole.

Četrti blok z eno znamko v seriji Kmečke hiše na Slovenskem prikazuje muzejsko Kavčnikovo domačijo v Zavodnjah pri Šoštanju. Tretjič je blok z znamko z nominalo 2,67 evra oblikoval Marko Prah. Žig prvega dne, odtisnjen tudi na OPD (št. 27), bo v uporabi na pošti 3325 Šoštanj.

Zunaj programa napovedanih izidov novih slovenskih poštnih znamk bo decembra zelo verjetno izšel še blok z dvema znamkama, o čemer vas bomo pravočasno obvestili.