Petnajst slovenskih muzejev, knjižnic in arhivov je pod vodstvom Medobčinskega muzeja Kamnik osnovalo spletno stran Maistrova pot, ki povezuje kraje, v katerih je Rudolf Maister živel in deloval, ter ustanove, ki hranijo gradivo ali spomin o njem. Kot je povedala direktorica Medobčinskega muzeja Kamnik Zora Torkar, so si Maistrovo življenje in delo želeli predstaviti na drugačen, spletni način. »Po eni strani smo želeli predstaviti kraje, po katerih je hodil Maister in tam pustil svoj pečat – od tod tudi naslov projekta Maistrova pot –, po drugi strani pa smo želeli pokazati vse gradivo, ki ga hranijo sodelujoče institucije o Maistru. Ta spletna stran bo tako primerna ne le za radovedneže, ampak tudi za študij. Na enem mestu je zbrano vse, kar o Rudolfu Maistru trenutno obstaja v slovenskih ustanovah,« je povedala direktorica in hkrati dodala, da nameravajo projekt v prihodnje še nadgraditi, najverjetneje tudi s fizično potjo.

Projekt nastal na pobudo kamniškega muzeja

Pred kratkim predstavljena digitalna Maistrova pot je povezala Arhiv Republike Slovenije, Dolenjski muzej Novo mesto, družino Maister, Koroški muzej Slovenj Gradec, Gorenjski muzej, Medobčinski muzej Kamnik, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Muzej narodne osvoboditve Maribor, Narodni muzej Slovenije, Narodno in univerzitetno knjižnico, Pokrajinski arhiv Maribor, Pokrajinski muzej Celje, Pokrajinski muzej Maribor, Univerzitetno knjižnico Maribor, Vojaški muzej Slovenske vojske in Zgodovinski arhiv Ptuj. Sam projekt pa je nastal prav na pobudo kamniškega muzeja oziroma rojstne hiše Rudolfa Maistra, ki jo vodi Alenka Juvan. Ta je med drugim dejala, da je gradivo o Maistru dejansko razpršeno po vsej Sloveniji. »Prav tako po tujini, a tja še nismo posegli. Tudi zato je ta projekt res zanimiv in dragocen kot celota. Veliko stvari se je v zadnjem stoletju porazgubilo, zato smo bili toliko bolj veseli stvari, ki jih do sedaj nismo poznali,« je povedala Juvanova, ki ni pozabila pohvaliti odličnega sodelovanja prav vseh institucij kot tudi Maistrove družine, predvsem njegovega vnuka Boruta Maistra.

Zgodbo generala približali mladim

Spletna stran rudolfmaister.si, kjer sta moči združila Juvanova in Jože Podpečnik, obiskovalca vodi skozi Maistrovo življenje prek krajev, v katerih je živel in deloval, ali pa po temah: otroštvo in mladost, vojaška kariera, pesnik, bibliofil in kulturnik, Maister – navdih in spomin, Maistrova dediščina v ustanovah ter Maistrov kotiček za mlade. Prav tako so na spletni strani poleg gradiva, ki ga o Maistru hranijo posamezne institucije, objavljeni aktualni dogodki, poseben zavihek so namenili tudi mladim. Spletna stran je dvojezična, v slovenščini in angleščini, in tako primerna tudi za tuje raziskovalce oziroma radovedneže. vl