Skupaj s partnersko agencijo Artstar, ki se ukvarja s certificiranjem in cenitvijo umetnin, želijo do leta 2025 zgraditi bolj transparenten umetniški trg, ki bo deloval na temeljih transparentnosti, etičnosti, poštenosti, strokovnosti in zaupanja.

Z lestvico najpomembnejših slovenskih umetnikov se Slovenija postavlja ob bok tujim trgom

Gre za veliko dodano vrednost za slovenski umetniški trg. Širša javnost bo tako dobila boljši vpogled v dogajanje na slovenskem likovnem trgu, obenem se bo povečalo zanimanje kupcev in investitorjev, kar bo pripomoglo k razvoju in rasti trga ter umetnikom omogočilo boljše pogoje za prodajo likovnih del. Pri pripravi letošnje lestvice, ki jo bodo vsako leto posodabljali in dopolnjevali, je sodelovalo 63 slovenskih strokovnjakov s področja likovne in vizualne umetnosti, med njimi javni in zasebni kuratorji, likovni kritiki, sodni cenilci, direktorji javnih in zasebnih galerij in muzejev ter nagrajeni umetniki. Vsak strokovnjak je poslal nabor svojih »top 15« še živečih slovenskih umetnikov, agencija Artindex je njihove glasove seštela in pripravila abecedno lestvico izbranih 100 umetnikov. V agenciji bodo za vse umetnike z lestvice zbrali podatke o prodaji umetnin v letošnjem letu, na podlagi katerih bodo junija prihodnje leto objavili končno lestvico, kjer bodo umetniki razvrščeni po dejanskem vrstnem redu od ena do 100. Merila za lestvico so procentualno sestavljena tako, da 66,6 odstotka točk prispeva stroka, 33,3 točke točk pa predstavlja seštevek prodaje umetniških del.